Syöpä 2016 -raportti

Tilastoraportti kuvaa raportoitavan vuoden syöpätaakkaa numeroina sekä tuottaa korkealaatuista, luotettavaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa kattavaa ja edustavaa tietoa suomalaisten syövistä. Uudet tiedot on lisätty myös syöpätilastosovellukseen.

Syöpä 2016 -raportti (pdf)

Vuonna 2 016 Suomessa todettiin 34 122 uutta syöpää, joista miehillä 17 614 ja naisilla 16 508. Syöpään kuoli 12 657 henkeä. Yli 270 000 syöpään sairastunutta suomalaista oli elossa vuoden 2016 lopussa. Heistä 57% oli naisia ja 43% miehiä. Vuosina 2014-2016 seurattujen syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku oli 68%.

Suomen Syöpärekisterin tietojen mukaan yleisimpiä syöpiä vuonna 2016 oli miehillä eturauhassyöpä (5162 tapausta), keuhkosyöpä (1742 tapausta) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (1735 tapausta). Naisilla yleisimpiä syöpiä olivat rintasyöpä (4961 tapausta), paksu- ja peräsuolisyöpä (1625 tapausta) ja keuhkosyöpä (992 tapausta).

Vaikka syöpään sairastuu yhä useampi, myös yhä useampi selviää syövästä. Syöpäkuolleisuuden ennustetaan laskevan edelleen vaikka syöpään sairastuu yhä useampi. Tuoreimmalla tilastojaksolla seuratuista miehistä oli elossa 66 prosenttia ja naisista 69 prosenttia viiden vuoden päästä sairastumisesta.

Eri syöpätautien ennusteissa on suuria eroja. Erinomainen ennuste on eturauhasen syövässä (93 %) ja rintasyövässä (91 %), kun taas keuhkosyövässä ennuste on heikko (11 % miehillä ja 16 % naisilla). Eniten syöpäkuolemia vuonna 2016 aiheuttavat miesten keuhkosyöpä (1490 kuolemaa), eturauhasen syöpä (900 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (680 kuolemaa). Naisten yleisimmät syöpäkuolemien aiheuttajat ovat rintasyöpä (888 kuolemaa), keuhkosyöpä (781 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (623 kuolemaa).

Syöpätaudit lisääntyvät väestön ikääntyessä

Syövän aiheuttamia kuolemantapauksia on huomattavasti enemmän nykyään kuin 1980-luvulla, vaikka väestön kokoon ja ikärakenteeseen suhteutettuna kuolleisuus ei ole suurentunut. Ilmiön selittää väestön ikääntyminen, sillä syöpätaudit ovat yleisempiä ikääntyneessä väestössä. Esimerkiksi haimasyöpä on tapausmäärien perusteella kahdeksanneksi yleisin syöpätyyppi, mutta kuolemien aiheuttajana neljänneksi yleisin. Haimasyövän yleisyys tai kuolleisuus siihen ei kuitenkaan ole Suomessa suurentunut viimeisen 30 vuoden aikana.

Alle 20-vuotiailla syöpä on harvinainen sairaus. Vuonna 2016 Suomessa todettiin 245 syöpää tässä ikäryhmässä ja syöpään kuoli 25 nuorta. Tavallisimmat lasten ja nuorten syövät ovat aivokasvaimia ja imukudos- tai verisyöpiä.

Kuvassa on miesten ja naisten ikävakioitu syöpäilmaantuvuus ja -kuolleisuus (100 000 henkilövuotta kohden) vuosina 1953-2016.

Kuvassa on miesten ja naisten ikävakioitu syöpäilmaantuvuus ja -kuolleisuus (100 000 henkilövuotta kohden) vuosina 1953-2016.

Tilastoja kerätty vuodesta 1953 lähtien

Syöpätilastoja on kerätty koko Syöpärekisterin toiminta-ajalta eli vuodesta 1953 lähtien. Tietoja voi hakea sovelluksesta myös sairaanhoitopiireittäin. Kaikki tilastot ovat saatavissa verkosta osoitteesta https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/