Syöpä 2017 -raportti

Tilastoraportti kuvaa raportoitavan vuoden syöpätaakkaa numeroina sekä tuottaa korkealaatuista, luotettavaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa kattavaa ja edustavaa tietoa suomalaisten syövistä. Uudet tiedot on lisätty myös syöpätilastosovellukseen.

Suomen Syöpärekisteri julkaisi raportin Suomen syöpätilanteesta vuonna 2017. Suomessa todettiin vuonna 2017 yhteensä 34 261 uutta syöpää, joista miehillä 17 887 ja naisilla 16 374. Syöpään kuoli 12 788 henkeä vuonna 2017. Tuoreimman tilastotiedon lisäksi raportissa esitetään myös syövän ilmaantuvuuden kehitystä vuodesta 1953 syöpätautiryhmiin ositettuna

Lue raportti kokonaisuudessaan: Syöpä  2017 -raportti (pdf)

Arkisto

Syöpä 2016 -raportti (pdf)

Kaikki tilastot ovat saatavissa verkosta osoitteesta https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/