Tutkimusteemat

Suomen Syöpärekisterissä tutkitaan miksi suomalaiset sairastuvat syöpään, miten syöpään sairastumista voitaisiin ehkäistä, miten syöpä voitaisiin havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja mitkä tekijät vaikuttavat syöpään sairastuneiden eloonjäämiseen.

Syöpärekisterin tutkimus keskittyy rekisteripohjaiseen syöpien syiden ja taakan selvittämiseen suomalaisessa väestössä.  Tyypillisiä aihepiirejä ovat elintapojen ja -ympäristön yhteys syöpäriskiin ja syöpään sairastuneiden eloonjäämisennusteet. Lisäksi kehitetään rekisterilähtöisen syöpätutkimuksen tilastollisia menetelmiä, jotta aineistosta saatava tieto olisi mahdollisimman laadukasta.

Joukkotarkastusrekisteri arvioi nykyisiä syövän seulontaohjelmia ja tutkii uusia, mahdollisia seulontaohjelmia väestötasolla. Väestöpohjaisten seulontojen tulee perustua luotettavaan näyttöön vaikuttavuudesta. Myös seulonnan hyväksyttävyydestä, vaikutuksista elämänlaatuun ja kustannuksista tarvitaan tutkimustietoja. Joukkotarkastusten arviointitutkimuksissa suunnitellaan uusia seulontoja, uudistetaan käynnissä olevia ohjelmia sekä arvioidaan seulontojen laatua.

Lue tarkemmin tutkimusprojekteista eri tutkimusteemojen sivuilta: