Miesten syövät 2017

Naisten syövät 2017

Yleisimpien syöpien tapausmäärät eri ikäryhmissä
vuonna 2017

Lapset ja nuoret

Alle 20 vuotiaat

Aikuiset

20-69 vuotiaat

Loput väestöstä

70+ -vuotiaat

Syövät vuonna 2030

Syöpien tapausmäärät eri ikäryhmissä vuosina 1953 – 2013 ja ennustettu kehitys vuoteen 2030 asti eri ikäryhmissä. Ennuste on laadittu maaliskuussa 2016.

%

Ikäryhmä 0-64

Alle 65-vuotiailla todettujen syöpien määrä vähenee hieman (6 %) vuodesta 2013 vuoteen 2030.

%

Ikäryhmä 65-74

Suurten ikäluokkien vaikutus näkyy selvästi 65–74 -vuotiailla todettujen syöpien määrässä. Vuotuinen tapausmäärä kasvaa 23 % vuoteen 2020 mennessä, mutta kääntyy tämän jälkeen laskuun.

%

Ikäryhmä 75+

Yli 75-vuotiailla vuotuisen tapausmäärän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan vuodesta 2013 vuoteen 2030.

Tilastosovellus

Syöpärekisterin vuorovaikutteisessa tilastosovelluksessa voit selata ajantasaisia tilastoja, tarkastella niitä kuvaajissa ja taulukoissa ja ladata valitsemasi tilastot omalle koneellesi.

Tarkempia tilastoja tilastosovelluksesta

Tärkeimpiä tilastoja 2017

Syöpä 2017 -raportti

Syöpä Suomessa -julkaisu