Miesten syövät 2020

Naisten syövät 2020

Yleisimpien syöpien tapausmäärät eri ikäryhmissä
vuonna 2020

Lapset ja nuoret

Alle 20-vuotiaat

Aikuiset

20-69 vuotiaat

Loput väestöstä

70+ -vuotiaat

Syövät vuonna 2035

Syöpien tapausmäärät vuosina 1953–2020 ja ennustettu kehitys vuoteen 2035 asti eri ikäryhmissä.
Ennuste on laadittu toukokuussa 2022. Se perustuu vuoteen 2019 asti havaittuun kehitykseen.

%

Ikäryhmä 0-74

Alle 75-vuotiailla todettujen syöpien määrä pysyy lähes ennallaan tulevina vuosina.

%

Ikäryhmä 75-84

Suurten ikäluokkien vaikutus näkyy selvästi 75–84-vuotiaiden syöpämäärän voimakkaassa kasvussa. Tapausmäärä kääntyy vuoden 2031 jälkeen laskuun.

%

Ikäryhmä 85+

Yli 85-vuotiailla vuotuisen tapausmäärän ennustetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä.

Tarkempia tilastoja tilastosovelluksesta

Syöpärekisterin vuorovaikutteisessa tilastosovelluksessa voit selata ajantasaisia tilastoja, tarkastella niitä kuvaajissa ja taulukoissa ja ladata valitsemasi tilastot omalle koneellesi.

Syöpätilastosovellus

Tärkeimpiä tilastoja 2020

Syöpä 2020 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta

Syöpä Suomessa -julkaisu