Miesten syövät 2021

Naisten syövät 2021

Yleisimpien syöpien tapausmäärät eri ikäryhmissä vuonna 2021

Lapset ja nuoret

Alle 20-vuotiaat

Aikuiset

20-69 vuotiaat

Loput väestöstä

70+ -vuotiaat

Syövät vuonna 2040

Syöpien tapausmäärät eri ikäryhmissä vuosina 1953–2021 ja ennustettu kehitys vuoteen 2040 asti eri ikäryhmissä.
Ennuste perustuu vuoteen 2019 asti havaittuun kehitykseen. Ennuste on laadittu toukokuussa 2023.

%

Ikäryhmä 0-74

Alle 75-vuotiailla todettujen syöpien määrä pysyy lähes ennallaan tulevina vuosina.

%

Ikäryhmä 75-84

Suurten ikäluokkien vaikutus näkyy selvästi 75–84-vuotiaiden syöpämäärän voimakkaassa kasvussa. Tapausmäärä kääntyy vuoden 2031 jälkeen laskuun.

%

Ikäryhmä 85+

Yli 85-vuotiailla vuotuisen tapausmäärän ennustetaan kasvavan lähes 2,5-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä.

Tarkempia tilastoja tilastosovelluksesta

Syöpärekisterin vuorovaikutteisessa tilastosovelluksessa voit selata ajantasaisia tilastoja, tarkastella niitä kuvaajissa ja taulukoissa ja ladata valitsemasi tilastot omalle koneellesi.

Syöpätilastosovellus

Tärkeimpiä tilastoja 2021

Syöpä 2021 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf)

Syöpä Suomessa -julkaisu