Tietopyynnöt

Voit täyttää tietopyyntölomakkeen verkossa.

Kutsupalvelut

Kutsupalvelu hoitaa kuntien toimeksiannosta seulontaan kutsumisen.

Syöpäilmoitus

Voit tehdä syöpälmoituksen suojatun yhteyden kautta.

Tilastot

Syöpätilastoilla seurataan uusien syöpätapausten ilmaantumista, syövän aiheuttamaa kuolleisuutta sekä potilaiden elossaoloa. Joukkotarkastusrekisterin tilastoja hyödynnetään syöpäseulontojen arvioinnissa ja laadunvalvonnassa.

Tutkimus

Syöpärekisterin tutkimus kohdistuu syövän väestötason syytekijöiden tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja syövän varhaistoteamiseen sekä syöpäpotilaiden eloonjäämiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Seulonta

Syöpäseulonta tarkoittaa syövän esiasteiden tai varhaisvaiheiden järjestelmällistä etsimistä väestöstä. Tavoitteena on vähentää seulottavan syövän aiheuttamia kuolemia.

Ajankohtaiset videot

Kaikki videot:
4.4.2018

Syöpäilmoitus verkossa

4.11.2019

Suolistosyövän seulontanäytteen analysointi

3.7.2019

Syöpätilastosovelluksen käyttöohjeistusta