Hinnasto

Suomen Syöpärekisteri ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lakisääteistä syöpärekisteriä ja noudattaa palvelutoiminnassaan THL:n hinnoitteluperiaatteita.

Syöpärekisteriin sekä sen osana toimiviin rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusrekistereihin on talletettu syöpätautien esiintyvyyden, ennaltaehkäisyn, hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä palveluiden käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, syöpää koskevat tiedot, kuolintodistustiedot sekä rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusta koskevat tiedot.

Syöpärekisteriin kerätään tietoja vain tilastointia ja tieteellistä tutkimusta varten. THL voi myöntää luvan rekisteritietojen luovuttamiseen tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten siten kuin terveydenhuollon henkilörekisterilaissa ja henkilötietolaissa erikseen säädetään. Muita syöpätietoja luovutetaan Syöpärekisterin vastaavan lääkärin harkinnan perusteella.

Tiedot luovutetaan tunnisteettomina ja taulukkomuotoisena siten, että rekisteröityjen yksityisyyden suoja ei vaarannu. Tietojen pyytäjä on velvollinen antamaan rekisterinpitäjälle selvityksen siitä, mihin pyydettyjä tietoja on tarkoitus käyttää.

Maksuttomat tuotteet ja palvelut

 • yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot
 • vuosittain ilmestyvä Syöpärekisterin tilastojulkaisu digitaalisessa muodossa
 • tiedotusvälineiden tietopyynnöt
 • pienimuotoiset (alle 15 minuuttia) opastus- ja tietopalvelut

Maksulliset tuotteet ja palvelut

 • asiakaskohtaiset räätälöidyt tietojen poiminnat tietokannasta
 • tilauksesta laadittavat tilastot ja tilastoanalyysit
 • aineistojen muokkaaminen sekä muut laajat tietopyynnöt
 • koulutus- ja konsultointipalvelut

Hinnoitteluperiaatteet ja hinnastot (19.4.2018 alkaen)

Hinnoittelua ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • palvelutoiminnassa noudatetaan THL:n hinnoitteluperiaatteita (lisätietoa THL:n sivuilta)
 • maksullisen palvelun tuntihinta on 163 €, minimiveloitus 2½ tuntia
 • hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa 24 %
 • maksullisen tietopyynnön kohdalla asiakkaalle tehdään tarvittaessa kustannusarvio

Esimerkkihintoja 19.4.2018 alkaen:

 • tietojen poiminta tietokannasta alk. 410 €
 • uusien syöpätapausten ja -kuolemien sekä ikävakioidun ilmaantuvuuden ja kuolleisuuden taulukointi alk. 410 €. Hintaa nostaa laskennan jaottelu sukupuolen, ikäryhmän, yliopistosairaalapiirin ja sairaanhoitopiirin mukaan.
 • prevalenssin laskenta jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, yliopistosairaalapiirin ja sairaanhoitopiirin mukaan alk. 600 €
 • suhteellisen elossaololuvun laskenta alk. 600 €
 • SIR-laskenta alk. 800 €

Aineiston käyttäjää ei laskuteta tietojen keräämisen ja käsittelyn aiheuttamista kustannuksista, koska tietoja kerätään julkishallinnon omiin tarpeisiin. Valtion maksuperustelain mukaan viranomaisen tulee kuitenkin laskuttaa siitä ylimääräisestä työstä, joka aiheutuu esimerkiksi tutkijan toimeksiannosta tehtävästä tiettyjen muuttujien poimimisesta rekisteristä. THL:n maksullisista suoritteista on säädetty STM:n asetuksessa.

Toimitusaikataulu

Tietopyynnön käsittelyaikaan vaikuttavat toimitettujen tietojen ja selvitysten selkeys ja asianmukaisuus. Käsittelyä nopeuttaa, jos tietopyyntölomake on täytetty huolellisesti ja pyyntö sisältää kaikki tarvittavat liitteet.

Syöpäseulontojen kutsupalvelun hinnasto

on kutsupalvelut-sivulla