Seulontatietojen ilmoittaminen

Kunnan on lakisääteisesti huolehdittava siitä, että seulontakutsuista ja -tutkimuksista sekä niiden tuloksista kerätään yksilötason tiedot ja että tiedot toimitetaan Suomen Syöpärekisterin ylläpitämään joukkotarkastusrekisteriin. Tietojen perusteella arvioidaan seulonnan laatua.

Tietomäärittelyt

Tarvittavat tiedot kerätään suoraan terveydenhuollon organisaatioiden tietojärjestelmistä joukkotarkastusrekisteriin seuraavien tietomäärittelyjen perusteella.

Syöpäseulontojen tietomalli (zip) (päiv. 14.1.2020)

Zip sisältää seuraavat tiedostot:

  • Syopaseulonnat_v1_1.xml
  • Syopaseulonnat_v1_1.xsd
  • Tillämpningsanvisning för cancerscreeningens rikstäckande datamodell.docx (SWE)
  • Valtakunnallisen syöpäseulontojen tietomallin soveltamisohje.docx (FI)
  • Valtakunnallisten syöpäseulontojen tietomalli.xlsx (FI, SWE & ENG)

Lisäksi tarvitaan Valtakunnallinen syöpäseulontojen parametristo.xlsx, joka on saatavissa osoitteessa screening@cancer.fi. Parametriston päivittyessä toimitamme pyytäneille uuden version automaattisesti.

Lue lisää tietojen rekisteröinnistä täältä

 

Neuvontaa ja lisätietoja:

Lotta Patrikka
Rekisteröinnin asiantuntija
Seulonta
050 467 7349