Seulontatietojen ilmoittaminen

Hyvinvointialueen on lakisääteisesti huolehdittava siitä, että seulontakutsuista ja -tutkimuksista sekä niiden tuloksista kerätään yksilötason tiedot ja että tiedot toimitetaan Suomen Syöpärekisterin ylläpitämään joukkotarkastusrekisteriin. Tietojen perusteella arvioidaan seulonnan laatua.

Tietomäärittelyt

Tarvittavat tiedot kerätään suoraan terveydenhuollon organisaatioiden tietojärjestelmistä joukkotarkastusrekisteriin seuraavien tietomäärittelyjen perusteella.

Syöpäseulontojen tietomalli v.1.2 (zip) (päiv. 2.1.2024)

Zip sisältää seuraavat tiedostot:

  • Syopaseulonnat_v1_2.xsd
  • Valtakunnallisten syöpäseulontojen tietomalli 1.2.xlsx
  • Valtakunnallisen syöpäseulontojen tietomallin soveltamisohje 1.2.docx
  • Tillämpningsanvisning för cancerscreeningens rikstäckande datamodell 1.2.docx

Lisäksi tarvitaan Valtakunnallisten syöpäseulontojen parametristo.xlsx, joka on saatavissa osoitteessa screening@cancer.fi. Parametriston päivittyessä toimitamme pyytäneille uuden version automaattisesti.

Tietosuojaseloste: Tiedontoimittaja- ja vastaanottajaorganisaatiot

Lue lisää tietojen rekisteröinnistä

 

Neuvontaa ja lisätietoja:

Päivi Styrman
Seulontapalveluvastaava
– kutsupalvelu
050 441 4766