Seulontatietojen ilmoittaminen

Kunnan on lakisääteisesti huolehdittava siitä, että seulontakutsuista ja -tutkimuksista sekä niiden tuloksista kerätään yksilötason tiedot ja että tiedot toimitetaan Suomen Syöpärekisterin ylläpitämään joukkotarkastusrekisteriin. Tietojen perusteella arvioidaan seulonnan laatua.

Tietomäärittelyt

Tarvittavat tiedot kerätään suoraan terveydenhuollon organisaatioiden tietojärjestelmistä joukkotarkastusrekisteriin.

Lisätietoja tietomäärittelyistä: lotta.patrikka@cancer.fi

Lue lisää tietojen rekisteröinnistä täältä

 

Neuvontaa ja lisätietoja:

Lotta Patrikka
Rekisteröinnin asiantuntija
050 467 7349