Suolistosyövän seulonta

Suomessa käynnistettiin vuonna 2004 suolistosyövän seulonta tutkimuksena. Vuonna 2014 siinä oli mukana 170 kuntaa ja seulonta kattoi lähes puolet kohdeväestöstä. Tällä hetkellä suolistosyöpää ei seulota Suomessa.

Tutkimuksessa puolet 60–69-vuotiaista miehistä ja naisista kutsuttiin seulontaan ja puolet jäi vertailuryhmäksi, jotka eivät saaneet seulontakutsua. Seulontatestinä käytettiin guajakkipohjaista ulosteen veritestiä (gFOBT).

Noin 70 prosenttia kutsutuista osallistui seulontaan eli lähetti ulostenäytteen seulontalaboratorioon. Kolme sadasta seulontaan osallistuneesta ohjattiin jatkotutkimuksiin eli suoliston tähystykseen. Syöpiä tai vaikeita esiasteita löytyi noin joka kymmenenneltä tähystykseen lähetetyltä (1.).

Vuonna 2015 julkaistiin väliraportti, jossa tarkasteltiin seulonnan vaikutusta suolistosyövän aiheuttamaan kuolleisuuteen (2.). Siinä ei 4,5 vuoden keskimääräisen seuranta-ajan jälkeen havaittu eroa seulontaan kutsuttujen ja kutsumattomien välillä. Seulontaan kutsutuilla miehillä suolistosyöpäkuolleisuus oli alhaisempi ja naisilla korkeampi kuin heidän seulontaan kutsumattomalla vertailuryhmällään.

Seulontaohjelma on tällä hetkellä tauolla. Seulontaohjelmaan ei enää kutsuta uusia henkilöitä, mutta ohjelmaan kutsuttujen ja osallistuneiden seurantaa jatketaan edelleen,

Euroopan Unioni suosittaa suolistosyövän seulontaa jäsenmailleen (3.). Uusi seulontaohjelmia onkin käynnistetty esimerkiksi Alankomaissa ja muissa Pohjoismaissa. Myös Suomen tulisi harkita suolistosyövän seulontaohjelman aloittamista siten, että testi vaihdetaan käytettävyydeltään parempaan ja tutkimuksin validoituun immunokemialliseen testiin (FIT). Lisäksi aiemmin havaittu kuolleisuusero miesten ja naisten välillä on selvitettävä.

Suolistosyövän satunnaistetun seulontaohjelman tärkeimmät tunnusluvut löytyvät seulontatilastoista.

Viitteet:

  1. Malila N, Anttila A, Hakama M. Colorectal cancer screening in Finland: details of the national screening programme implemented in Autumn 2004. J Med Screen 2005; 12: 28–32.
  2. Pitkäniemi J, Seppä K, Hakama M ym. Effectiveness of screening for colorectal cancer with a faecal occult-blood test, in Finland. BMJ Open Gastro 2015; 2: e000034.
  3. European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy 2013; 45: 51-9.