Suolistosyövän seulonta

Suolistosyövän seulonta vähentää kuolleisuutta suolistosyöpään. Lisäksi varhain todettu syöpä on helpompi hoitaa ja aiheuttaa vähemmän inhimillistä kärsimystä.

Valtioneuvosto päätti elokuussa 2021 seulonta-asetuksen muutoksesta, jonka mukaisesti suolistosyövän seulonta käynnistyy koko maassa vuonna 2022. Seulonta koskee ensimmäisenä vuonna 60–68-vuotiaita.Vähitellen seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että ohjelma ulottuu koko kohdeväestöön eli kaikkiin 56–74-vuotiaisiin vuodesta 2031 alkaen. Seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein aina niinä vuosina, kun kutsuttava täyttää parillisia vuosia.

Seulonnan käynnistäminen

Suomen Syöpärekisteri tukee kuntia uuden seulontaohjelman käynnistämisessä. Opas suolistosyövän seulonnan järjestämiseksi (pdf) Seulonta toteutetaan Kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmän asettaman asiantuntijaryhmän protokolla- ja testisuositusten mukaisesti: Suolistosyövän seulontaprotokolla ja seulonnassa käytettävät testit (pdf).

Seulontahoitajilla on keskeinen rooli suolistosyövän seulonnassa. Seulontahoitajien tulee suorittaa maksuton verkkokoulutus, jonka voi käydä joustavasti  omaan tahtiin. Koulutukseen ilmoittautuminen ja lisätietoja: suolistoseulonta@cancer.fi

Oletko kuntapäättäjä ja tarvitset lisää tietoa suolistosyövän seulonnan järjestämisestä? Harkitseeko edustamasi palveluntuottaja suolistosyövän seulonnan tarjoamista? Ota yhteyttä suolistoseulonta@cancer.fi 

Suomessa on pilotoitu suolistosyövän seulontaohjelmaa 2019‑2021 aikana. Vuonna 2021 seulontaan kutsutaan kaikki 60‑, 62‑, 64‑, 66- ja 68‑vuotiaat miehet ja naiset niissä kunnissa, jotka tarjoavat suolistosyövän seulonnan asukkailleen.

Vuonna 2021 seulontaa järjestävät kunnat:

Jyväskylä, Kaarina, Kustavi, Muurame, Orivesi, Oulu, Paimio, Posio, Sauvo, Säkylä, Tampere, Ylitornio

Seulontatesti tehdään itse kotona

Seulontatesti on immunokemiallinen ulosteen veritesti (FIT), jolla etsitään piilevää verta ulosteesta. Seulottava saa kotiin kirjeen, jossa on kutsu seulontaan, testi, tietoa seulonnasta ja ohjeet näytteenottoon. Ulostenäyte otetaan itse wc-käynnin yhteydessä ja postitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Seulontakutsun mukana on palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu.

Seulontaan osallistuminen on seulottavalle maksutonta. Seulontatestin tulos tulee kotiin postitse. Seulontatestissä positiivisen tuloksen saanut sopii jatkotutkimuksen järjestämisestä oman kuntansa seulontahoitajan kanssa. Jatkotutkimus on useimmiten paksusuolen tähystys eli kolonoskopia.

Seulontakeskus lähettää kutsut, analysoi näytteet ja lähettää seulottavalle kirjallisesti seulontatestin tuloksen. Pilotin aikana seulontakeskuksena on toiminut Fimlab Laboratoriot Oy Tampereella. Kunta järjestää kolonoskopiat omien käytänteidensä mukaisesti.

Hyvä tietää suolistosyövän seulonnasta -esite (pdf)

Suolistosyövän seulonnasta kysyttyä

Suolistosyöpää kannattaa seuloa

Euroopan unioni suosittaa suolistosyövän seulontaa jäsenmailleen (1.). Uusia seulontaohjelmia onkin käynnistetty esimerkiksi Alankomaissa ja muissa Pohjoismaissa. Kansainvälisen syöväntutkimusjärjestö IARC:n tuoreen raportin mukaan ulosteen veritestillä tehty seulonta on vaikuttavaa eli vähentää kuolleisuutta suolistosyöpään 10‑40 % (2., 3.). Uudelleenkäynnistettävän seulonnan suunnitteluun ovat osallistuneet Suomen Syöpärekisterin lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö sekä joukko kliinisiä asiantuntijoita.

Suomessa oli vuosina 2004‑2016 käynnissä suolistosyövän seulonta tutkimusasetelmassa, joka kattoi laajimmillaan lähes puolet kohdeväestöstä. Kyseisen ohjelman yksityiskohdista ja vaikuttavuudesta voit lukea lisää Tutkimus-osiosta.

Seulontaohjelman tärkeimmät tunnusluvut löytyvät seulontatilastoista.

Suolistosyövän seulonnan henkilötietoja koskeva tietosuojailmoitus (pdf)

Viitteet:

  1. European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy 2013; 45: 51-9.
  2. IARC Handbooks of Cancer Prevention Volume 17: Colorectal Cancer Screening (pdf)
  3. IARC:in tuore raportti tuo pontta Suomen suolistosyövän seulontaohjelman aloitukseen