Suolistosyövän seulonta

Suolistosyövän seulonta vähentää kuolleisuutta suolistosyöpään. Lisäksi varhain todettu syöpä on helpompi hoitaa ja aiheuttaa vähemmän inhimillistä kärsimystä.

Valtioneuvosto päätti elokuussa 2021 seulonta-asetuksen muutoksesta, jonka mukaisesti suolistosyövän seulonta käynnistyy koko maassa vuonna 2022. Seulonta koskee ensimmäisenä vuonna 60–68-vuotiaita.Vähitellen seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että ohjelma ulottuu koko kohdeväestöön eli kaikkiin 56–74-vuotiaisiin vuodesta 2031 alkaen. Seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein aina niinä vuosina, kun kutsuttava täyttää parillisia vuosia.

Seulonnan käynnistäminen

Suomen Syöpärekisteri tukee kuntia uuden seulontaohjelman käynnistämisessä. Opas suolistosyövän seulonnan järjestämiseksi (pdf) Seulonta toteutetaan Kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmän asettaman asiantuntijaryhmän protokolla- ja testisuositusten mukaisesti: Suolistosyövän seulontaprotokolla ja seulonnassa käytettävät testit (pdf).

Seulontahoitajilla on keskeinen rooli suolistosyövän seulonnassa. Seulontahoitajien tulee suorittaa maksuton verkkokoulutus, jonka voi käydä joustavasti omaan tahtiin. Koulutukseen ilmoittautuminen ja lisätietoja: seulonta@cancer.fi

Suolistosyövän seulonnan asiantuntijaryhmän laatimien kriteerien mukaisesti seulontakolonoskopioita tekevien endoskopistien tulee suorittaa verkkokoulutus löydösten dokumentoinnin ja endoskopioiden laadun varmistamiseksi. Ohjeet koulutuksesta: seulonta@cancer.fi

Oletko kuntapäättäjä ja tarvitset lisää tietoa suolistosyövän seulonnan järjestämisestä? Harkitseeko edustamasi palveluntuottaja suolistosyövän seulonnan tarjoamista? Ota yhteyttä seulonta@cancer.fi 

Seulontatesti tehdään itse kotona

Seulontatesti on immunokemiallinen ulosteen veritesti (FIT), jolla etsitään piilevää verta ulosteesta. Seulottava saa kotiin kirjeen, jossa on kutsu seulontaan, testi, tietoa seulonnasta ja ohjeet näytteenottoon. Ulostenäyte otetaan itse wc-käynnin yhteydessä ja postitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Seulontakutsun mukana on palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu.

Seulontaan osallistuminen on seulottavalle maksutonta. Seulontatestin tulos tulee kotiin postitse. Seulontatestissä positiivisen tuloksen saanut sopii jatkotutkimuksen järjestämisestä oman alueensa seulontahoitajan kanssa. Jatkotutkimus on useimmiten paksusuolen tähystys eli kolonoskopia.

Seulontakeskus lähettää kutsut, analysoi näytteet ja lähettää seulottavalle kirjallisesti seulontatestin tuloksen. Kunta järjestää kolonoskopiat omien käytänteidensä mukaisesti.

Hyvä tietää suolistosyövän seulonnasta -esite (pdf)
Lue lisää suolistosyövän seulonnasta Ilman syöpää -sivustolta
Suolistosyövän seulonnasta kysyttyä

Suolistosyöpää kannattaa seuloa

Euroopan unioni suosittaa suolistosyövän seulontaa jäsenmailleen (1.). Uusia seulontaohjelmia onkin käynnistetty esimerkiksi Alankomaissa ja muissa Pohjoismaissa. Kansainvälisen syöväntutkimusjärjestö IARC:n tuoreen raportin mukaan ulosteen veritestillä tehty seulonta on vaikuttavaa eli vähentää kuolleisuutta suolistosyöpään 10‑40 % (2., 3.). Uuden käynnistettävän seulonnan suunnitteluun ovat osallistuneet Suomen Syöpärekisterin lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö sekä joukko kliinisiä asiantuntijoita.

Suolistosyövän seulontaohjelmaa pilotoitiin vuosien 2019‑2021 aikana vapaaehtoisissa kunnissa. Kahden ensimmäisen pilottivuoden aikana seulontaan kutsuttiin osallistuvien kuntien 60–66-vuotiaat miehet ja naiset, ja vuonna 2021 kaikki 60–68-vuotiaat. Suolistosyöpää seulottiin Suomessa myös vuosina 2004‑2016 tutkimusasetelmassa, joka kattoi laajimmillaan lähes puolet kohdeväestöstä. Kyseisten ohjelmien yksityiskohdista voit lukea lisää Tutkimus-osiosta.

Seulontaohjelman tärkeimmät tunnusluvut löytyvät seulontatilastoista.

Lisätietoa syöpäseulontojen järjestämisestä löytyy Syöpäseulontojen järjestäminen -sivulta.

Suolistosyövän seulonnan henkilötietoja koskeva tietosuojailmoitus (pdf)

 

Viitteet:

  1. European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy 2013; 45: 51-9.
  2. IARC Handbooks of Cancer Prevention Volume 17: Colorectal Cancer Screening (pdf)
  3. IARC:in tuore raportti tuo pontta Suomen suolistosyövän seulontaohjelman aloitukseen