Suolistosyövän seulonnasta kysyttyä

Miten seulontaan kutsuttavat on valittu?

Kunnat tekevät päätöksen suolistosyövän seulonnan järjestämisestä. Kaikki halukkaat kunnat voivat aloittaa seulonnan.

Tutkimusnäyttö osoittaa, että seulonta kannattaa kohdistaa 60-74-vuotiaille ja seulontaväliksi asettaa kaksi vuotta.

Seulonta alkoi kahden ensimmäisen vuoden (2019-2020) aikana 60-66-vuotiaista, ja vuosina 2021-2022 seulontaan kutsutaan 60-68-vuotiaat. Seulonta laajenee ikäluokka kerrallaan koko kohdeväestöön vuoteen 2028 mennessä. Tällöin seulontaan kutsutaan kaikki 60-74-vuotiaat.

Seulontaohjelman toimivuutta seurataan Suomen Syöpärekisterissä. Tarvittaessa ohjelmaan tehdään muutoksia.

Miksei seulontaan kutsuta alle 60-vuotiaita?

Suurin osa suoliston syövistä havaitaan yli 60-vuotiailla. Tutkimusnäyttö osoittaa, että seulonta kannattaa kohdistaa 60-74-vuotiaille.

Miksei oma kuntani tarjoa suolistosyövän seulontaa?

Kunnat tekevät itsenäisesti päätöksen suolistosyövän seulonnan järjestämisestä asukkailleen. Kaikki kunnat voivat halutessaan aloittaa seulonnan.

Voiko seulontatestin tehdä yksityisellä?

Omatoimista testausta ei suositella sen vuoksi, että testi ei vastaa seulontaa. Seulonta on ketju terveydenhuollon toimia, jotka suunnataan tietyn ikäiselle väestölle määrävälein. Testin lisäksi seulontaan kuuluvat tarvittavat jatkotutkimukset ja niiden jälkeiset erikoissairaanhoidon toimet.

Seulontaan osallistuja saa testituloksen erikseen pyytämättä suoraan itselleen. Osallistuja myös ohjataan jatkotoimenpiteisiin ja hoitoihin aina kun niihin on aihetta. Määrävälin kuluttua tulee seuraava seulontakutsu.

Seulonnan laatua ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti: jos jokin vaihe ei toimi hyvin, asia korjataan.

Seulontakutsua ei kannata odottaa, jos on oireita tai huoli syövästä. Tällaisessa tilanteessa tulee suoraan ottaa yhteyttä lääkäriin.