THL:n lupaan perustuva pyyntö

THL voi myöntää luvan rekisteritietojen luovuttamiseen tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten siten kuin siten kuin terveydenhuollon henkilörekisterilaissa ja henkilötietolaissa erikseen säädetään.