Saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Suomen Syöpärekisterin syoparekisteri.fi-sivustolla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä sivustosta vastaa Suomen Syöpärekisteri. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehityksessä.

Miten saavutettava sovellus on?

Tämä sivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Sivustolla on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan sivuston saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella tiedotus@cancer.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Sivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Palvelussa on joitain epäkuvaavia otsikoita. (WCAG 2.4.6)
 • Palvelussa on joitakin epäkuvaavia linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
 • Palvelussa on lukuisia oleellisia kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)
 • Palvelussa on videoita, joissa ei ole tekstitystä eikä kaikkea ainoastaan videolla tai ainoastaan ääniraidalla tulevaa sisältöä ole saatavilla muilla tavoilla julkaistuna. (WCAG 1.2.1, WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.5)
 • Palvelussa on lukuisia kuvaajia, joissa on käytetty väriä ainoana keinona ilmaista tietoa. (WCAG 1.4.1)
 • Palvelussa murupolun paikka vaihtelee ollen joillain sivuilla ennen pääotsikkoa ja joillain pääotsikon jälkeen. (WCAG 3.2.3)
 • Ruudunlukijan fokus ei aina liiku loogisesti palvelussa. Lisäksi joitain tietoja luetaan väärässä järjestyksessä. (WCAG 1.3.2, WCAG 2.4.3)
 • Kaikilla lomake-elementeillä ei ole kuvaavaa nimilappua ja jotkin elementteihin liitetyt ohjeet ovat epäkuvaavia. (WCAG 3.3.2)
 • Kaikilla sivuilla ei ole kuvaavaa sivuotsikkoa. (WCAG 2.4.2)
 • Sivustolla on osioita, joissa kielimerkintä ei ole oikein. Lisäksi mobiililaitteella englanninkielistä sivustoa ei lueta oikealla ääntämyksellä. (WCAG 3.1.1, WCAG 3.1.2)
 • Sivustolla on nimeämättömiä ja väärin toteutettuja elementtejä. Osalla elementeistä on epäkuvaava nimi. Sivustolla on myös valikoita sekä lomake-elementtejä, joiden olemassaolosta tai tilasta ei tule käyttäjälle tietoa. Päänavigaation hierarkia ei ole selkeä. Lisäksi sivustolla on käytetty lukuisia samannimisiä maamerkkejä. Lisäksi sekä sivustolla että sitä kautta jaettavissa tiedostoissa on jätetty otsikkotasoja merkitsemättä tai niitä on merkitty kohtiin, jotka eivät ole otsikoita. Liitetiedostoissa on ongelmia sisällön merkitsemisen kanssa eli listoja ja taulukoita joko luetaan väärin, niitä on käytetty väärin tai niitä ei ole käytetty paikoissa, joissa niitä olisi tullut käyttää. (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
 • Palvelussa on joitain tilaviestejä, joita ei ilmoiteta apuvälineiden välityksellä. (WCAG 4.1.3)
 • Palvelussa on elementtejä, joihin ei pääse lainkaan näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Apuvälineiden fokus liikkuu yllättäen ja epäjohdonmukaisesti, kun käyttäjä käyttää tiettyjä elementtejä sivustolla. (WCAG 3.2.2)
 • Sivustolla oleviin kuvaajiin on tallennettu tietoa, joka tulee esiin hiiren kohdistuksesta tiettyyn kohtaan. Tieto ei ole käyttäjän hallittavissa. Tämä tieto ei myöskään ole näppäimistöllä tai muilla apuvälineillä lainkaan saatavissa. (WCAG 1.4.13)
 • Sivustolla on kuvaajia, joiden tarkkuutta saa mobiilisivustolla säädettyä vetämällä näyttöä kahdella sormella. Muita keinoja tarkkuuden säätämiseen ei ole. (WCAG 2.5.1)
 • Palvelun koodi ei vastaa spesifikaatiota. (WCAG 4.1.1)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö sivusto laissa määritellyt vaatimukset.

Sivusto on julkaistu 18.4.2017.

Tämä seloste on laadittu 23.11.2021.

Selostetta on päivitetty viimeksi 14.12.2021.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto