Tietopyynnöt

Syöpärekisteri tarjoaa tilastollisen analytiikan palveluja syöpätutkijoille tutkimusprojektien kaikissa vaiheissa. Rutiiniin kuuluvaa palvelutoimintaa ovat syöpien ilmaantuvuuteen, kuolleisuuteen ja osin myös elossaoloon liittyvät peruslaskelmat.

Lue lisää

Seulontojen kutsupalvelut

Kansalliseen seulontaohjelmaan kuuluvien rintasyövän ja kohdun kaulaosan syöpäseulontojen järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Kun syöpä havaitaan joko esiasteena tai varhaisvaiheessa, se pystytään yleensä hoitamaan helpommin ja nopeammin ja potilas todennäköisemmin selviytyy. Myös hoitojen kustannukset ovat pienemmät.

Lue lisää

Syöpätietojen ilmoittaminen

Terveydenhuollon organisaatioilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta syöpätapauksesta tai sellaisen vahvasta epäilystä syöpärekisteriin.

Lue lisää

Seulontatietojen ilmoittaminen

Kunnan on lakisääteisesti huolehdittava siitä, että seulontakutsuista ja -tutkimuksista sekä niiden tuloksista kerätään yksilötason tiedot ja että tiedot toimitetaan Suomen Syöpärekisterin ylläpitämään joukkotarkastusrekisteriin. Tietojen perusteella arvioidaan seulonnan laatua.

Lue lisää

Hinnasto

Suomen Syöpärekisteri ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lakisääteistä syöpärekisteriä ja noudattaa palvelutoiminnassaan THL:n hinnoitteluperiaatteita.

Lue lisää