Tärkeimpiä tilastoja 2020

Uudet syövät

Miehet
Naiset

Vuoden aikana todettujen uusien syöpien lukumäärät syöpätaudeittain. Lukumäärät on ilmoitettu sarakkeessa ”Todettuja syöpiä”.

Yleisimmät uudet syövät saat järjestämällä ”Todettuja syöpiä”- sarakkeen lukumäärät suuruusjärjestykseen otsikon viereisestä nuoli-näppäimestä.

Syöpäkuolemat

Miehet
Naiset

Syövästä johtuneiden kuolemien lukumäärä vuoden aikana syöpätaudeittain. Lukumäärät on ilmoitettu sarakkeessa ”Syöpäkuolemia”.

Yleisimmät syöpäkuoleman aiheuttajat saat järjestämällä ”Syöpäkuolemia”- sarakkeen lukumäärät suuruusjärjestykseen otsikon viereisestä nuoli-näppäimestä.

Elossaolevat syöpäpotilaat

Miehet
Naiset

Vuoden lopussa elossa olevien henkilöiden lukumäärä, joilla on aiemmin todettu syöpä.

Taulukossa lukumäärät on jaoteltu syövän toteamisesta kuluneen ajan suhteen. Esimerkiksi viisivuotisluku sisällyttää vain ne potilaat, joiden syöpä on todettu enintään viisi vuotta ennen kyseistä ajanhetkeä (esim. aikaisintaan 31.12.2010, jos tarkastellaan ajanhetkeä 31.12.2015).

Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Miehet
Naiset

Suhteellinen elossaololuku viiden ensimmäisen vuoden jälkeen syövän toteamisesta vuosina 2017–2019 seuratuilla potilailla.

Elossaololuku kuvaa elossa olevien syöpäpotilaiden osuutta tietyn ajan jälkeen syövän toteamisesta suhteutettuna saman ikäisen ja samaa sukupuolta olevan väestön odotettuun elossaolo-osuuteen.

 

Rintasyövän ilmaantuvuus sairaanhoitopiireittäin (Kartta, alueellinen vaihtelu)

Eturauhassyövän ikäryhmittäinen ilmaantuvuus (Pylväsdiagrammi, ikäryhmittäinen vaihtelu)