Tehtävät

Suomen Syöpärekisterin päätehtävänä on arvioida syöpätaakan syitä ja vaikutuksia sekä seulontojen vaikuttavuutta väestössä.

Lue lisää

Yhteystiedot

Suomen Syöpärekisterin ja Joukkotarkastusrekisterin henkilöstön yhteystiedot

Lue lisää

Lainsäädäntö

Syöpätautien rekisteröinti perustuu lakiin terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä ja joukkotarkastustoiminta perustuu seulonnoista annettuun asetukseen.

Lue lisää

Tietosuojailmoitus

Syöpärekisterin tietosuojailmoitus

Lue lisää

Saavutettavuusseloste

Syöpärekisterin sivuja tulee koskemaan EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Työ vaatimusten saavuttamiseksi on parhaillaan käynnissä.

Lue lisää

Tietotilinpäätös

Suomen Syöpärekisterin tietotilinpäätös vuodelta 2019.

Lue lisää