Tietopyynnöt

Syöpärekisteri tarjoaa tilastollisen analytiikan palveluja syöpätutkijoille tutkimusprojektien kaikissa vaiheissa. Rutiiniin kuuluvaa palvelutoimintaa ovat syöpien ilmaantuvuuteen, kuolleisuuteen ja osin myös elossaoloon liittyvät peruslaskelmat.

Teknisen vian takia osa 23.1.–17.3. tietopyyntölomakkeiden kautta tulleista yhteydenotoista ei ole saapunut perille. Jos olet tehnyt tietopyynnön tuona aikana, pyydämme täyttämään lomakkeen uudelleen ja ottamaan yhteyttä kirjaamo@cancer.fi. Pahoittelut tästä aiheutuneesta haitasta!

Lähetä tietopyyntö

Valitse tietopyyntötyyppi

 Perustuu Findatan tai THL:n lupaan

Tietolupaviranomainen Findata vastaa THL:n laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019, toisiolaki) tarkoitettuja henkilötietoja koskevista tietolupapäätöksistä. Tästä poikkeuksena THL vastaa tietolupapäätöksestä (laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008)), jos hakija on THL:stä eikä tarvitse muun toisiolain tarkoittaman rekisterinpitäjän toisiolaissa tarkoitettuja tietoja

Muu tilastotietopyyntö

Muita syöpätietoja luovutetaan rekisterin vastaavan lääkärin harkinnan perusteella. Tiedot luovutetaan tunnisteettomina ja taulukkomuotoisena siten, että rekisteröityjen yksityisyyden suoja ei vaarannu. Tietojen pyytäjä on velvollinen antamaan rekisterinpitäjälle selvityksen siitä, mihin pyydettyjä tietoja on tarkoitus käyttää.