Seulontatietojen ilmoittaminen

Kunnan on lakisääteisesti huolehdittava siitä, että seulontakutsuista ja -tutkimuksista sekä niiden tuloksista kerätään yksilötason tiedot ja että tiedot toimitetaan Suomen Syöpärekisterin ylläpitämään joukkotarkastusrekisteriin. Tietojen perusteella arvioidaan seulonnan laatua.

Lue lisää

Syöpätietojen ilmoittaminen

Terveydenhuollon organisaatioilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta syöpätapauksesta tai sellaisen vahvasta epäilystä syöpärekisteriin.

Lue lisää

Kohdunkaulan syövän seulonta

Kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutaan 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Osassa kuntia kutsutaan seulontaan myös 25- tai 65-vuotiaat naiset.

Lue lisää

Rintasyövän seulonta

Rintasyövän seulontaan eli mammografia-tutkimukseen kutsutaan 50-69 vuotiaat naiset noin kahden vuoden välein.

Lue lisää

Suolistosyövän seulonta

Suomessa oli vuosina 2004–2016 käynnissä suolistosyövän seulonta tutkimusasetelmassa, joka kattoi laajimmillaan lähes puolet kohdeväestöstä. Vuonna 2019 seulonta käynnistyy uudelleen vapaaehtoisissa kunnissa ja laajenee myöhemmin valtakunnalliseksi ohjelmaksi.

Lue lisää

Syöpäseulontojen järjestäminen

Tukea syöpäseulontojen järjestämiseen

Lue lisää

Tietojen rekisteröinti

Kunnan on lakisääteisesti huolehdittava seulontatietojen toimittamisesta joukkotarkastusrekisteriin. Tietojen perusteella arvioidaan seulonnan laatua.

Lue lisää

Tutkimus

Joukkotarkastusrekisterin yhtenä tehtävänä on arvioida syöpäseulontoja. Väestöpohjaiset seulonnat perustuvat luotettavaan näyttöön vaikuttavuudesta. Lisäksi tutkitaan seulonnan haittoja, sen kustannuksia ja vaikutuksia elämänlaatuun.

Lue lisää