Kohdunkaulan syövän seulonta

Kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutaan 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Osassa kuntia kutsutaan seulontaan myös 25- tai 65-vuotiaat naiset.

Lue lisää

Rintasyövän seulonta

Rintasyövän seulontaan eli mammografia-tutkimukseen kutsutaan 50-69 vuotiaat naiset noin kahden vuoden välein.

Lue lisää

Suolistosyövän seulonta

Suomessa käynnistettiin vuonna 2004 suolistosyövän seulonta tutkimuksena. Vuonna 2014 siinä oli mukana 170 kuntaa ja seulonta kattoi lähes puolet kohdeväestöstä. Tällä hetkellä suolistosyöpää ei seulota Suomessa.

Lue lisää

Syöpäseulontojen järjestäminen

Kansalliseen seulontaohjelmaan kuuluvien syöpäseulontojen järjestäminen on kuntien tehtävä.

Lue lisää

Tietojen rekisteröinti

Kunnan on lakisääteisesti huolehdittava seulontatietojen toimittamisesta joukkotarkastusrekisteriin. Tietojen perusteella arvioidaan seulonnan laatua.

Lue lisää

Tutkimus

Joukkotarkastusrekisterin yhtenä tehtävänä on arvioida syöpäseulontoja. Väestöpohjaiset seulonnat perustuvat luotettavaan näyttöön vaikuttavuudesta. Lisäksi tutkitaan seulonnan haittoja, sen kustannuksia ja vaikutuksia elämänlaatuun.

Lue lisää