Syöpä 2020 -raportti

Tilastoraportti kuvaa raportoitavan vuoden syöpätaakkaa numeroina sekä tuottaa korkealaatuista, luotettavaa ja kattavaa tietoa suomalaisten syövistä.

Suomen Syöpärekisteri julkaisi raportin Suomen syöpätilanteesta vuonna 2020. Suomessa todettiin yhteensä 34 760 uutta syöpää, joista miehillä 18 225 ja naisilla 16 535. Syöpään kuoli 13 201 henkeä.

Raportti kokoaa yhteen tiedot uusista syövistä, syöpäkuolemista, syövän vallitsevuudesta ja potilaiden eloonjäämisestä. Näiden lisäksi esitetään ennusteet tulevalle syöpätaakalle vuonna 2035. Lue raportti kokonaisuudessaan:

Syöpä 2020 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf)

Syöpä 2020 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (html)

Arkisto

Syöpä 2019 -tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf)

Syöpä 2018 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf) 

Syöpä  2017 -raportti (pdf)

Syöpä 2016 -raportti (pdf)

Kaikki tilastot ovat saatavissa verkosta osoitteesta https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/