Syöpä 2021 -raportti

Tilastoraportti kuvaa raportoitavan vuoden syöpätaakkaa numeroina sekä tuottaa korkealaatuista, luotettavaa ja kattavaa tietoa suomalaisten syövistä.

Suomen Syöpärekisteri julkaisi raportin Suomen syöpätilanteesta vuonna 2021. Suomessa todettiin yhteensä 36 543 uutta syöpää. Syöpään kuoli 13 355 henkeä.

Raportti kokoaa yhteen tiedot uusista syövistä, syöpäkuolemista, syövän vallitsevuudesta ja potilaiden eloonjäämisestä. Näiden lisäksi esitetään ennusteet tulevalle syöpätaakalle vuonna 2040. Lue raportti kokonaisuudessaan:

Syöpä 2021 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf)

Syöpä 2021 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (html)

Suomen Syöpärekisteri julkaisee virallisen syöpätilaston ja siihen pohjautuvan syöpätilastoraportin vuosittain. Tilasto valmistuu reilun vuoden viiveellä raportoitavasta vuodesta johtuen tilastotietojen toimitusaikatauluista. Ajankohtaisempaa kuvaa Suomen syöpätilanteesta antaa ennakkotilasto, jota voi selailla syöpätilastosovelluksessa. Ennakkotilasto täydentyy virallisen tilaston valmistumiseen mennessä muun muassa kuolinsyytiedoilla.

Arkisto

Syöpä 2020 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf)

Syöpä 2020 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (html)

Syöpä 2019 -tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf)

Syöpä 2018 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf) 

Syöpä  2017 -raportti (pdf)

Syöpä 2016 -raportti (pdf)

Kaikki tilastot ovat saatavissa verkosta osoitteesta https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/