Syöpä 2019 -raportti

Tilastoraportti kuvaa raportoitavan vuoden syöpätaakkaa numeroina sekä tuottaa korkealaatuista, luotettavaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa kattavaa ja edustavaa tietoa suomalaisten syövistä. Uudet tiedot on lisätty myös syöpätilastosovellukseen.

Suomen Syöpärekisteri julkaisi raportin Suomen syöpätilanteesta vuonna 2019. Suomessa todettiin yhteensä 35 327 uutta syöpää, joista miehillä 18 340 ja naisilla 16 987. Syöpään kuoli 13 085 henkeä. Tuoreimman tilastotiedon lisäksi vuoden 2019 syöpätilastoraportissa käsitellään myös syövän alueellisia vaihteluita sekä esitetään ilmaantuvuuden kehitystä vuodesta 1953 syöpätautiryhmiin ositettuna.

Lue raportti kokonaisuudessaan: Syöpä 2019 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf)

 

Arkisto

Syöpä 2018 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta (pdf) 

Syöpä  2017 -raportti (pdf)

Syöpä 2016 -raportti (pdf)

Kaikki tilastot ovat saatavissa verkosta osoitteesta https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/