Tehtävät

Suomen Syöpärekisterin päätehtävänä on arvioida syöpätaakan syitä ja vaikutuksia sekä seulontojen vaikuttavuutta väestössä.

Syöpärekisterissä ylläpidetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallista rekisteriä kaikista Suomen syöpätapauksista. Osana Syöpärekisteriä toimii Joukkotarkastusrekisteri, joka ohjaa syöpäseulontojen toteuttamista ja arvioi seulontoja valtakunnallisesti.

Syöpärekisteri on perustettu vuonna 1952 ja se tekee merkittävää kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Vuosikymmenien aikana on ilmestynyt arviolta 1500 tieteellistä artikkelia ja yli 100 väitöskirjaa, joissa Syöpärekisterin tutkijoilla tai aineistolla on ollut keskeinen merkitys.

Suomessa syöpätautien rekisteröinti aloitettiin maanlaajuisesti vuonna 1953. Vuodesta 1961 alkaen syöpäilmoitusten lähettäminen on ollut pakollista.

Suomen Syöpärekisteri on ollut edelläkävijä suurten seulontatutkimusten tekemisessä maailmassa. Joukkotarkastusrekisteri perustettiin vuonna 1968 ja siihen on kerätty kohdunkaulan syövän seulontatiedot vuodesta 1963 alkaen. Rintasyövän seulontatiedot on kerätty rekisteriin vuodesta 1987 alkaen, jolloin rintasyövän seulonta aloitettiin.

SUOMEN SYÖPÄREKISTERI TARJOAA TIETOA

Päättäjille ja terveydenhuollon toimijoille syöpärekisteri tarjoaa tietoa syöpätaakasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, potilaiden elossaolosta ja syöpien ennusteista. Syöpäseulontojen laatua, vaikuttavuutta ja uusien seulontojen mahdollisuuksia arvioidaan jatkuvasti. Tietojen avulla voidaan tuottaa esimerkiksi ennusteita terveydenhuollon tulevista resurssitarpeista.

Tutkijoille ja asiantuntijoille syöpärekisteri tarjoaa apua aineiston keräämisessä ja tilastollisen analyysin tulkinnassa. Tarjolla on vuorovaikutteinen tilastosovellus, josta voi itse tuottaa kuvaajia ja taulukoita eri syöpien yleisyydestä, kuolleisuudesta ja elossaololuvuista.

Kansalaisille ja medialle syöpärekisteri tarjoaa tietoa syövän etiologiasta ja syytekijöiden osuuksista, seulontojen uudistamistarpeista sekä syövän hoidon myöhäisvaikutuksista. Rekisteri tarjoaa myös laaja-alaista tutkimustietoa kaikkien luettavaksi.