Tutkimus

Joukkotarkastusrekisterin yhtenä tehtävänä on arvioida syöpäseulontoja. Väestöpohjaiset seulonnat perustuvat luotettavaan näyttöön vaikuttavuudesta. Lisäksi tutkitaan seulonnan haittoja, sen kustannuksia ja vaikutuksia elämänlaatuun.

Seulonnoissa tasapainoillaan hyötyjen ja haittojen kanssa.

Joukkotarkastusrekisteri  arvioi paitsi olemassa olevia seulontaohjelmia, myös uudistaa niitä ja seuraa uusista syöpäseulonnoista kertyvää näyttöä. Tarvittaessa Joukkotarkastusrekisteri suunnittelee ja käynnistää uusia seulontaohjelmia.

Seulonnan vaikutusta syöpään sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen voidaan tutkia yhdistämällä seulontatiedot syöpärekisterin tietoihin. Rekisteriaineistojen avulla on voitu luotettavasti selvittää esimerkiksi seulonnan vaikutus rintasyöpäkuolleisuuden vähenemiseen.

Lue lisää tutkimus-osiosta