Tilastot

Syöpätilastoilla seurataan uusien syöpätapausten ilmaantumista, syövän aiheuttamaa kuolleisuutta sekä potilaiden elossaoloa. Joukkotarkastusrekisterin tilastoja hyödynnetään syöpäseulontojen arvioinnissa ja laadunvalvonnassa.

Tutkimus

Syöpärekisterin tutkimus kohdistuu syövän väestötason syytekijöiden tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja syövän varhaistoteamiseen sekä syöpäpotilaiden eloonjäämiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Seulonta

Syöpäseulonta tarkoittaa syövän esiasteiden tai varhaisvaiheiden järjestelmällistä etsimistä väestöstä. Tavoitteena on vähentää seulottavan syövän aiheuttamia kuolemia.

Ajankohtaiset videot

Kaikki videot:
4.4.2018

Syöpäilmoitus verkossa

2.10.2018

Miten kohdunkaulan syöpää voi ehkäistä?

8.2.2019

Tervetuloa seulontaan!