Seulontatietojen ilmoittaminen

Kunnan on lakisääteisesti huolehdittava siitä, että seulontakutsuista ja -tutkimuksista sekä niiden tuloksista kerätään yksilötason tiedot ja että tiedot toimitetaan Suomen Syöpärekisterin ylläpitämään joukkotarkastusrekisteriin. Tietojen perusteella arvioidaan seulonnan laatua.

Tietomäärittelyt

Tarvittavat tiedot kerätään suoraan terveydenhuollon organisaatioiden tietojärjestelmistä joukkotarkastusrekisteriin seuraavien tietomäärittelyjen perusteella.

Syopaseulontojen tietomalli (zip)

Zip sisältää seuraavat tiedostot:

  • Valtakunnallisen syöpäseulontojen tietomallin soveltamisohje
  • Valtakunnallisten syöpäseulontojen tietomalli
  • Valtakunnallinen rintasyöpäseulonnan parametristö
  • Syöpäseulontojen tietokantamalli (XSD)