Findatan tai THL:n lupaan perustuva pyyntö

Tietolupaviranomainen Findata voi myöntää tietoluvan THL:n laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä tarkoitettuihin henkilötietoihin. THL voi myöntää tietoluvan, jos hakija on THL:stä eikä tarvitse muun toisiolain tarkoittaman rekisterinpitäjän toisiolaissa tarkoitettuja tietoja.