Muut seulonnat

Joukkotarkastusrekisteri seuraa muista mahdollisista syöpäseulonnoista kertyvää tieteellistä näyttöä. Tieteellistä näyttöä on tähän mennessä kertynyt eniten eturauhassyövästä ja keuhkosyövästä sekä mahasyövästä ja munasarjasyövästä.

Joukkotarkastusrekisteri on ollut mukana kansainvälisessä eturauhassyövän seulontatutkimuksessa, johon kutsuttiin 55-67-vuotiaita miehiä vuosina 1996-2007. Tutkimuksessa selvitettiin PSA-testin soveltuvuutta eturauhassyövän seulontaan. Lisätietoja tutkimuksesta: Eturauhasyovan seulontatutkimus (pdf).

Muita syöpäseulontoja koskeva tieteellinen näyttö on koottu Syöpä Suomessa -julkaisun Syöpäseulonnat-lukuun.

Suolistosyövän seulonta

Suomen Syöpärekisterin osana toimiva Joukkotarkastusrekisteri suunnitteli ja ohjeisti suolistosyövän seulonnan käynnistämisen satunnaistetussa asetelmassa niissä kunnissa, jotka halusivat aloittaa seulonnan vuosien 2004-2014 välillä. Vuoden 2016 loppuun mennessä seulontaan on osallistunut jo yli 200 000 naista ja miestä. Ohjelman väliarvioinnin mukaan ulosteen piiloveritestiin perustuva seulonta ei vähentänyt seulontaan kutsuttujen suolistosyöpäkuolleisuutta ei-kutsuttuihin verrattuna 4,5 seurantavuoden jälkeen. Seulontaohjelma paransi kuitenkin suolistosyöpään sairastuneiden eloonjäämistä ei-kutsutuilla, joka selittää osin puuttuvan kuolleisuusvaikutuksen. Ero kutsuttujen ja ei-kutsuttujen välillä pienenee, jos hyötyä tulee molemmille.

Uutta FIT-testiin perustuvaa seulontaa ollaan käynnistämässä uudestaan vuodesta 2019 alkaen vapaaehtoisissa kunnissa ja suunnitelmien mukaan se laajenee myöhemmin valtakunnalliseksi ohjelmaksi.

New strategy for CRC screening in Finland (pdf)

Suolistosyövän seulonnan  vaikutukset elintapoihin ja elämänlaatuun

Kyselytutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää suolistosyövän seulonnan vaikutuksia seulottujen terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja elintapoihin. Vaikutuksia on tutkittu yhdistämällä Suomen Syöpärekisterin seulontaa ja syöpiä koskevia tietoja kyselytutkimuksella kerättyyn tietoon. Tutkimus on osa laajempaa suolistosyövän seulonnan arviointia.

Aineisto kerättiin vuosina 2010 ja 2012 vuonna 1951 syntyneiltä satunnaisesti valituilta miehiltä ja naisilta. Kysely lähetettiin samoille henkilöille vuotta ennen heidän ensimmäistä kutsuaan suolistosyövän seulontaan ja uudestaan seulontakutsua seuraavana vuotena. Kyselylomakkeita lähetettiin yli 10 000 molempina vuosina.

Kyselylomakkeessa on kysytty suolistosyövän kannalta merkityksellisiä elintapoja, kuten tupakointi-, alkoholinkäyttö-, liikunta- ja ravintotottumuksia, suolistosyöpää koskevaa tietämystä ja huolestuneisuutta, sekä edeltävien kolmen kuukauden aikana koettuja suolisto-oireita. Puolessa lähetetyistä lomakkeista kysyttiin myös elämänlaatua 15D mittarilla.

Tutkimuksen aineisto on sekä sisällöltään että kooltaan kansainvälisesti merkittävä. Jos olet kiinnostunut kyselyaineistosta tutkimuskäyttöön, ota yhteyttä Tiina Hakaseen, joka neuvoo tietopyynnöissä: kirjaamo@cancer.fi.

Tärkeimmät julkaisut:

Effect of a pre-screening survey on attendance in colorectal cancer screening: a double-randomized study in Finland

Respondent selection in a repeated survey on lifestyle within the randomized colorectal cancer screening programme

Lifestyle in population-based colorectal cancer screening over 2-year follow-up

Tutkimusryhmä: Sirpa Heinävaara, Sanni Helander, Maija Jäntti, Suvi Mäklin, Tytti Sarkeala

Rahoitus: Syöpäsäätiö, psykososiaalisen syöpätutkimuksen apuraha 2009

Yhteistyötahot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Vastaava tutkija: professori Nea Malila