Rintasyövän seulonta

Joukkotarkastusrekisterissä seurataan rintasyöpäseulonnan laatua seulonnan tunnusluvuilla, jotka julkaistaan vuosittain rintasyövän seulontatilastoissa. Joukkotarkastusrekisterin tutkimushankkeissa selvitetään rintasyöpäseulonnan hyötyjä ja haittoja, joista viimeisimmät koskevat rintasyövän vaikuttavuutta ja ylidiagnostiikkaa.

Mammografiaseulonnan elintapa- ja elämänlaatuvaikutukset

Mammografiaseulonnan elintapa- ja elämänlaatuvaikutukset -projektin tavoitteena on selvittää elintapojen, elämänlaadun, rintasyövän seulonnan ja rintasyövän välisiä yhteyksiä. Tämä tapahtuu yhdistämällä kyselyin kerättyä tietoa Suomen Syöpärekisterin seulontaa ja syöpiä koskeviin tietoihin.

Aineiston keräämiseen on käytetty Elintavat, elämänlaatu ja terveys (EET) -kyselyä, joka lähetettiin vuosina 2012-2015 postitse 10 000:lle satunnaisesti valitulle suomalaisnaiselle. Ensimmäisen kyselyn naiset saivat 49-vuotiaana, noin vuotta ennen ensimmäistä kutsua valtakunnalliseen rintasyövän seulontaan. Kysely toistettiin seulontakutsua seuraavana vuonna.

Kyselylomake perustuu suomalaisiin ja kansainvälisiin validoituihin kyselyihin ja tutkimustuloksiin. Vastaajilta tiedusteltiin tupakointi-, alkoholinkäyttö-, ravinto- ja liikuntatottumuksia, terveys- ja elämänlaatutekijöitä (mm. Women’s Health Questionnaire; Satisfaction With Life Scale), sekä lisääntymisterveyteen liittyviä tekijöitä ja tietoja seulontakäyttäytymisestä.

Tutkimuksen aineisto on sekä sisällöltään että kooltaan kansainvälisesti merkittävä. Jos olet kiinnostunut kyselyaineiston tutkimuskäytöstä, ota yhteyttä Elli Hirvonen, joka neuvoo tietopyynnöissä: kirjaamo@cancer.fi.

Kyselylomakkeet: (suomi, ruotsi, englanti)

rintasyovan_seulonta_kyselylomake_FI (pdf)

Tärkeimmät julkaisut:

Design and respondent selection of a population-based study on associations between breast cancer screening, lifestyle and quality of life.

Physical activity and menopause-related quality of life – A population-based cross-sectional study

Koulutusasteen ja sukulaisella todetun rintasyövän yhteys vaihdevuosien hormonikorvaushoidon käyttöön ja koettuun rintasyöpäriskiin

Vastaava tutkija: Nea Malila

Tutkimusryhmä: Tytti Sarkeala, Sirpa Heinävaara, Maija Jäntti, Sanna Heikkinen, Sanni Helander

Rahoitus: Syöpäsäätiö, psykososiaalisen syöpätutkimuksen apuraha vuosina 2011-2014

Yhteistyötahot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, UKK-instituutti, Aalto-yliopisto