Syövän psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset

Lapsena sairastetun syövän psykososiaaliset ja sosioekonomiset vaikutukset

Syöpähoitojen kehittymisen myötä lapsuudessa syövän saaneiden potilaiden eloonjäämisluvut ovat nousseet ja yhä useampi lapsisyöpäpotilas saavuttaa sukukypsän iän. Tämän kehityksen myötä hoitojen myöhäiset terveyshaitat ovat nousseet huomion kohteeksi. Tutkimus on painottunut suurimmaksi osaksi somaattisiin pitkäaikaisvaikutuksiin.

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää lapsuusiän syövästä selvinneiden potilaiden psykososiaalisia ja sosioekonomisia myöhäisvaikutuksia. Tavoitteena on tunnistaa ne potilasryhmät, jotka ovat suurimmassa riskissä kohdata psykososiaalisia haasteita ja täten suuressa syrjäytymisvaarassa. Tutkimuksen kohteina ovat kouluttautuminen ja työllistyminen syövän jälkeen, perheen perustaminen (puolison löytäminen, avioituminen ja eroaminen, lasten saanti, lapsettomuus), palvelukelpoisuus (armeijan käyminen ja kelpoisuusluokka), psyykkinen sairastavuus (diagnoosit), riskikäyttäytyminen (rikokset, itsemurhat) ja eri sosiaalietuuksien tai muun tuen tarve.

Tutkimusaineisto muodostuu kaikista alle 20-vuotiaana syöpädiagnoosin vuosina 1970-2012 saaneista potilaista (noin 8 500). Jokaiselle potilaalle on poimittu viisi tervettä ikä- ja sukupuolikaltaistettua väestöverrokkia Väestörekisteristä.  Lisäksi potilaiden sisarukset haetaan toiseksi vertailuryhmäksi. Väestörekisteristä haetaan myös syöpäpotilaiden, verrokkien ja sisarusten lapset sekä tiedot muutoista, siviilisäädystä ja sen muutoksista sekä kuolemista. Muodostettu aineisto linkitetään hoitoilmoitusrekisteriin ja KELA:n tietoihin lääkekorvauksista sekä eläkkeistä ja sosiaalietuuksista. Aineisto analysoidaan Tilastokeskuksen etäkäyttöympäristössä ilman tunnisteita.

Tärkeimmät julkaisut:

Childhood cancer survival in Finland (1953-2010): a nation-wide population-based study.

Late psychiatric morbidity in survivors of cancer at a young age: a nationwide registry-based study. 

Hospital contacts for endocrine disorders in Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia (ALiCCS): a population-based cohort study.

Vastaava tutkija: Nea Malila, Laura Madanat-Harjuoja

Tutkimusryhmä: Anniina Tolkkinen, Johanna Melin, Janne Pitkäniemi, Liisa Korhonen, Tiina Hakanen, Sirpa Heinävaara, Viivi Seppänen

Rahoitus: Syöpäsäätiön apuraha, NordForsk apuraha

Yhteistyötahot:  HUS naisten- ja lastentautien klinikka, Karolinska Institutet ja Tanskan Syöpäyhdistys