Tilastolliset menetelmät

Tilastollisten data-analyysin menetelmien kehittäminen auttaa ymmärtämään paremmin syöpien syitä ja epidemiologiaa sekä syöpäseulontaa Suomessa.

Syöpätutkimuksen tilastolliset menetelmät

Syöpätutkimuksen tukena ja edellytyksenä ovat asianmukaiset tilastolliset menetelmät. Syöpäpotilaiden elossaololukujen arviointi on menetelmällisen tutkimuksen keskeinen osa. Se on keskittynyt luotettavampien pitkänajan elossaolon ja parempien laskennallisten alueellisten vertailumenetelmien tutkimukseen. Myös väestösyyosuuden arviointiin on kehitetty laskennalliseen tilastotieteeseen pohjautuvia menetelmiä.

Yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa on selvitetty syöpäilmaantuvuuden piilevien rakenteiden mallinnusta sekä uusia tapoja arvioida seulontoihin liittyvää ylidiagnostiikkaa. Lisäksi tutkitaan syöpien perinnöllisyyden ja perheittäisen kasautumisen arvioimisen uusia menetelmiä.

Syöpärekisteröinnin tilastolliset menetelmät

Tutkimme myös koneoppimisen soveltamista syöpärekisteröinnin tukemiseksi. Tässä erityisongelmiksi nousevat syöpäilmoitusten kielellisesti haastavan raakatekstin käsittely, tämän perusteella rakenteellisen tiedon päättely raakatekstistä, sekä eri aineistojen yhdistäminen tilastollisin keinoin. Koneoppimistyökalut vapauttavat rekisteröintityöntekijöitä keskittymään asioihin joissa ihmistä eniten tarvitaan, kun osa syöpärekisteröintitehtävistä voidaan koneellistaa luotettavasti.

Kaikki edellä kuvatut projektit ovat käynnissä.

Tärkeimmät julkaisut:

Estimating multilevel regional variation in excess mortality of cancer patients using integrated nested Laplace approximation

On Exploring Hidden Structures Behind Cervical Cancer Incidence

Comparing net survival estimators of cancer patients

Choosing the net survival method for cancer survival estimation

Regional variation in relative survival—quantifying the effects of the competing risks of death by using a cure fraction model with random effects

Vastaava tutkija: Janne Pitkäniemi

Tutkimusryhmä: Karri Seppä, Joonas Miettinen (koneoppiminen syöpärekisteröinnissä), Tiina Hakanen, Matti Rantanen, Heidi Ryynänen

Rahoitus: Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö

Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto/Tietojenkäsittelytieteen laitos ja kansanterveystieteen osasto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Kansanterveystieteen laitos