Tupakka ja alkoholi merkittävimpiä tunnettuja syöpäriskejä

Suomen Syöpärekisterin tutkimuksessa ”Savuton, raitis tai normaalipainoinen Suomi – miten käy uusien syöpien?” ennustettiin riskitekijöiden pohjalta uusien syöpätapausten määriä tulevaisuudessa hyödyntäen THL:n suomalaisia väestöpohjaisia seuranta-aineistoja. Syöpien ikävakioidun ilmaantuvuuden ennustetaan pysyvän lähivuosikymmeninä jotakuinkin ennallaan, jos oletetaan, että syövän keskeisten riskitekijöiden yleisyys väestössä pysyisi suunnilleen nykyisenä. Uusien syöpätapausten määrät kuitenkin suurenevat, koska väestö ikääntyy.

Tutkimuksen arvioiden mukaan saamalla Suomi savuttomaksi vuoden 2027 loppuun mennessä ehkäistäisiin 12 700 (22 %) uutta keuhkosyöpätapausta seuraavan 20 vuoden aikana. Poistamalla ylipainoisuus ehkäistäisiin 4 000 (3 %) suolistosyöpä- ja 4 900 (2 %) eturauhassyöpätapausta seuraavan 20 vuoden aikana. Jos vastaavasti alkoholinkäyttö loppuisi, vältettäisiin 3 000 (7 %) miesten suolistosyöpää ja 3 000 (3 %) naisten rintasyöpää.

Tulosten mukaan tupakointi on siis edelleen ehkäisevän toiminnan kannalta keskeisin muokattavissa oleva syövän riskitekijä. Myös ylipaino ja alkoholinkäyttö aiheuttavat väestössä merkittävän syöpätaakan.

Vuosien 2018-2037 uusien syöpätapausten lukumäärät ennustettiin tutkimuksessa olettamalla, että altisteen esiintyvyyden kehitys jatkuu aiemman kehityskulun suuntaisena. Tätä verrattiin kolmeen vaihtoehtoiseen skenaarioon, joissa esiintyvyyden kehitys joko pysähtyy vuoden 2017 ennustettuihin lukemiin, pienenee vuosien 2018-2027 kuluessa puoleen verrattuna ennustettuihin lukemiin tai altiste häviää kokonaan vuoden 2027 loppuun mennessä.

Suomen Syöpärekisterin asiantuntijat olivat mukana tekemässä Lääkäriseura Duodecimin julkaiseman Lääketieteellisen Aikakauskirja Duodecimin syövän ehkäisyä käsittelevää teemanumeroa. Syövän ehkäisyn teemanumero 21/2017 on osa Aikakauskirja Duodecimin Terve 100-vuotias –sarjaa ja siinä käsitellään syövän ehkäisyä niin yksilön kuin yhteiskunnan ja kansanterveydenkin näkökulmasta.

Tutustu lehden teemanumeroon verkossa: www.duodecimlehti.fi