Uudistamalla hyvistä seulontaohjelmista vieläkin parempia

Kohdunkaula- ja rintasyöpien seulontaohjelmien kohdeikäryhmiä tulisi laajentaa nykykäytäntöä vanhempiin naisiin. Myös suolistosyövän seulonta pitäisi sisällyttää seulonta-asetukseen valtakunnallisena seulontaohjelmana. Syöpäseulontaohjelmien yleistä toimintaympäristöä voitaisiin parantaa kansallisella ohjauksella ja kaiken seulontatyyppisen toiminnan lakisääteisellä rekisteröinnillä.

Valtakunnalliset kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelmat toimivat hyvin. Jatkossa niiden tulisi kuitenkin ulottua vanhempiin ikäryhmiin, esittävät Syöpärekisterin asiantuntijat syöpäseulontojen tilaa käsittelevässä kirjoituksessaan Duodecimin syövän ehkäisyn teemanumerossa. Kohdunkaulasyövän seulontaan tulisi kutsua 30-60-vuotiaiden lisäksi 65-vuotiaat naiset koko maassa ja rintasyöpäseulonnan kannattaisi jatkua 70-74-vuotiaisiin asti nykyisestä 50-69 vuoden ikäryhmästä.

-Lisäksi Suomessa tulisi käynnistää EU:n suosittelema suolistosyövän väestöseulonta. Muiden syöpien seulontoja ei tutkimustiedon valossa toistaiseksi tarvita, toteaa Joukkotarkastusrekisterin seulontajohtajaTytti Sarkeala.

Ongelmaksi Suomessa on viime vuosikymmeninä noussut seulontoja koskevan kansallisen ohjauksen puute. Kuntatasolle hajautettu seulontojen järjestämisvastuu saa aikaan pirstaleisuutta ja alueellista vaihtelua. Tämän vuoksi syöpäseulontojen keskitettyä ohjausta tulee pikaisesti edistää.

Seulontaohjelmista kertyvien tietojen rekisteröinti on lakisääteistä. Sen sijaan ohjelmien ulkopuolisten testien rekisteröintiä ei ole toimijoilta edellytetty. Seulontoihin kuulumaton testaus on kuitenkin laajaa esimerkiksi seulontaikää nuorempien naisten joukossa. Rekisteröintilainsäädäntöä tulisikin pikaisesti uudistaa, jotta kaikki seulontaluonteinen toiminta saataisiin laadunvarmistuksen ja ohjauksen piiriin.

-Näin voidaan vähentää turhaa ja kallista testausta, selittää Sarkeala.

Suomen Syöpärekisterin asiantuntijat olivat mukana tekemässä Lääkäriseura Duodecimin julkaiseman Lääketieteellisen Aikakauskirja Duodecimin syövän ehkäisyä käsittelevää teemanumeroa. Syövän ehkäisyn teemanumero 21/2017 on osa Aikakauskirja Duodecimin Terve 100-vuotias –sarjaa ja siinä käsitellään syövän ehkäisyä niin yksilön kuin yhteiskunnan ja kansanterveydenkin näkökulmasta.

Tutustu lehden teemanumeroon verkossa: www.duodecimlehti.fi