Syöpärekisterin englanninkieliset verkkosivut on avattu

Suomen Syöpärekisterin uudet verkkosivut on nyt julkaistu myös englannin kielellä. Tämä palvelee erityisesti kansainvälisiä yhteistyötahoja.

Sivustolta löytyy monipuolisesti tietoa maamme syöpätilanteesta, Syöpärekisterissä tehtävästä syöpätutkimuksesta sekä syöpäseulonnoista. Sivuilla vierailijoita varten on tuotettu myös englanninkieliset versiot Syöpärekisterin vuorovaikutteisista tilastotyökaluista. Näiden avulla kuka tahansa voi selata syöpä- ja seulontatilastoja, tarkastella tietoja kuvaajissa ja taulukoissa ja ladata haluamansa tilastot omaan käyttöön.

– Toivomme, että tietoa toiminnastamme löytyy entistä helpommin verkosta ja että ihmiset kokeilevat myös tilastoappejamme, kertoo Syöpärekisterin johtaja Nea Malila.

The English web pages of the Cancer Registry are now open

The new web pages of the Finnish Cancer Registry (FCR) are now published in English. This serves in particular international cooperation partners.

The website covers various topics on cancer in Finland, epidemiological and statistical cancer research in the FCR and cancer screening. An English version of the FCR´s interactive statistics application has also been produced for visitors. It allows anyone to browse cancer statistics and screening statistics, view data in graphs and tables, and download the statistics they are interested in for their own use.

”We hope that information about our activities will be easier to find online and that people will also experiment with our new statistics tool,” says Nea Malila, Director of the Finnish Cancer Registry.