Syöpäseulontaan osallistumisessa merkittäviä alueellisia eroja

Suomen Syöpärekisteri julkaisee ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle suunnatut vuosikatsaukset valtakunnallisista kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelmista. Vuosikatsaukset tarjoavat tiiviin kokonaiskuvan kustakin seulontaohjelmasta.

Suomen Syöpärekisterin julkaisemista rintasyövän sekä kohdunkaulasyövän seulontaohjelmien vuosikatsauksista selviää, että osallistumisaste vaihtelee alueellisesti merkittävästi. Alin osallistumisaste rintasyövän seulontoihin oli Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (78%) ja korkein Satakunnan ja Ahvenanmaan sairaanhoitopiireissä (88%). Kohdunkaulasyövän seulonnassa erot sairaanhoitopiirien välillä vaihtelivat 61-79 % välillä.

  • Osallistumisaktiivisuutta voidaan tutkitusti lisätä parantamalla kutsukäytäntöjä. Kaikkien kuntien pitäisi tarjota valmiiksi varattua aikaa ja paikkaa kutsutuille sekä lähettää uusintakutsut seulontaan osallistumattomille, painottaa Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala.

Osallistumisen ohella varsin suuria alueellisia eroja havaittiin myös muussa seulontapalveluiden laadussa, esimerkiksi löydösmäärissä. Jatkossa Syöpärekisterin suunnitelmana onkin paneutua tarkemmin alueellisiin eroihin sekä laajemmin seulontoihin liittyvään eriarvoisuuteen.

Syöpäseulontaohjelmien toimintaa esitellään vuosikatsauksissa kattavasti seulontaan osallistumisen, tulosten, ajallisen kehityksen ja kustannusten näkökulmasta. Molemmat seulontaohjelmat ovat menestyksekkäästi vähentäneet kuolleisuutta seulottaviin syöpiin.

  • Haluamme vuosikatsausten kautta tarjota avoimesti tietoa syöpäseulonnoista aiempia vuositilastoja laajemmin ja samalla nostaa esille myös kehittämiskohteita. Seulontaohjelmien laatua voisi parantaa lisäämällä valtakunnallista ja alueellista ohjausta, jonka avulla toimintakäytäntöjä saataisiin yhtenäistettyä. Lisäksi seulontaohjelmien ulkopuoliset testit olisi hyvä saada laadunvarmistuksen piiriin, kertoo tutkimusjohtaja Ahti Anttila.

Lisätietoja:

Tytti Sarkeala, seulontajohtaja, 050 411 4238

Ahti Anttila, tutkimusjohtaja, 050 380 9514

Rintasyövän vuosikatsaus ja kohdunkaulasyövän vuosikatsaus.

Tilastotietoja seulontaohjelmista löytyy täältä.