Tutustu Syöpärekisterin toimintaan 2017!

Suomen Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2017 luo katsauksen yhdistyksen monimuotoiseen toimintaan viime vuoden aikana. Vuosikertomus sisältää osion myös Syöpärekisterin toiminnasta vuonna 2017. Syöpärekisterin tärkeimpiä toimintoja ovat syöpärekisteröinti, palvelutoiminta, tutkimustoiminta, seulontojen arviointi ja kansainvälinen yhteistyö.

– Vuonna 2017 Syöpärekisterin näkyvyyttä kehitettiin muun muassa uudistamalla verkkosivutyhteistyössä Syöpäyhdistyksen viestinnän kanssa. Tilastointi- ja tietopyyntöjen ohjausta ja neuvontaa tehostettiin ja uusi tiedonhallintasuunnitelma laadittiin, kuvaa Syöpärekisterin johtaja Nea Malila.

Syöpärekisteri kehitti uudenlaisia tapoja syöpä- ja seulontatilastojen julkaisuun. Kaikkien saatavissa olevien vuorovaikutteisten tilastosovellusten avulla syöpä- ja seulontatietoja voi tarkastella taulukkomuotoisena tai graafisin kuvaajin tai ladata haluamassaan laajuudessa omaan käyttöön.

Vuoden aikana käynnistyi myös mm. uusi NordScreen-hanke, jonka vetovastuu on Suomessa. Hankkeessa kehitetään yhteispohjoismainen seulontatilastoinnin raportointijärjestelmä.

Tutustu Syöpärekisterin palvelutoimintaan ja syöpärekisteröintiin oheisesta esityksestä.