Tutkimuksella turhia papa-testejä vastaan

Valtakunnallinen kohdunkaulasyövän seulontaohjelma vähentää kohdunkaulasyöpiä. Sen rinnalla on kuitenkin päällekkäinen ja erityisesti nuoriin naisiin kohdistuva näytteenottokäytäntö, joka aiheuttaa haittoja ja on kallis.

Alle 30-vuotiailla naisilla kohdunkaulan syöpä on hyvin harvinainen ja rutiininomaisen papa-testauksen suojavaikutus vähäinen. Liian tiheällä papa-testauksella nuorilta löydetään lähinnä vain lieviä, itsekseen paranevia HPV-infektion aiheuttamia solumuutoksia. Itsestään parantuvien muutosten hoito on turhaa. Lisäksi hoito voi aiheuttaa huolta ja pelkoa sekä lisääntymisterveydellisiä haittoja. Seulontaohjelman ulkopuolinen näytteenotto on myös hyvin kallista.

– Syitä laajaan näytteenottoon liian nuorilta tytöiltä ja naisilta voivat olla esimerkiksi tiedonpuute, vanhentuneet käytännöt, seulontasuosituksista eriävä näkemys tai asenteelliset tekijät, kertoo tutkija Petra Makkonen.

Syöpärekisteri tarttuu ongelmaan tutkimuksen keinoin. Tarkoituksena on selvittää, miten ja miksi nuoret naiset ohjautuvat seulontaohjelman ulkopuolisiin papa-testeihin. Jotta epätarkoituksenmukaisia käytäntöjä voidaan muuttaa, täytyy ensin tietää syyt nykyisten käytäntöjen taustalla.

Papa-testauksen parissa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten kuten lääkärien, terveydenhoitajien ja näytteenottajien asenteita ja käsityksiä papa-testauksesta on kartoitettu kyselytutkimuksella. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa näitä asioita tiedustellaan myös 18–35-vuotiailta naisilta.

Kyselytutkimuksista saatava tieto on erittäin olennaista, kun suunnitellaan käytäntöjen uudistamista ja interventioita nykyisten toimintakäytäntöjen haittojen vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää seulontaikää nuorempien naisten turhaa papa-testausta. Lisäksi nuorten seulontaikäisten (30-40v) naisten näytteenottoa pyritään siirtämään ohjelman ulkopuolelta seulontaohjelmaan.

Kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti naisten toiseksi yleisin syöpä. Kaikista syövistä kohdunkaulan syöpä on parhaiten estettävissä: syöpää edeltäviä esiasteita osataan etsiä ja hoitaa, jolloin varsinaista syöpää ei kehity.  Suomen seulontaohjelmassa kaikki 30-60-vuotiaat naiset kutsutaan seulontaan viiden vuoden välein. Osassa kuntia seulontaan kutsutaan myös 25- ja/tai 65-vuotiaat naiset.

 

Makkonen, P. et al. (2017). Impact of organized and opportunistic Pap testing on the risk of cervical cancer in young women–A case-control study from Finland.

Salo, H. et al. (2014). Divergent coverage, frequency and costs of organised and opportunistic Pap testing in Finland.

Lisätietoja: tutkija Petra Makkonen, 050 5944347 etunimi.sukunimi@cancer.fi

Alla olevasta grafiikasta voit tarkastella kohdunkaulasyövän ilmaantuvuutta eri aikoina. Valintaruutujen perusteella kehitys näyttäytyy ikäryhmien mukaan. 1960-luvulla aloitetun seulontaohjelman vaikutus näkyy 30–60-vuotiaiden syöpien vähenemisenä.