Alle 70-vuotiaiden glioblastooma-potilaiden eloonjäämisaika pidentynyt

Helsingin yliopistollisen sairaalan, Helsingin yliopiston ja Syöpärekisterin uusi tutkimus osoittaa, että pahanlaatuiseen aivokasvaimeen, glioblastoomaan, sairastuneiden elinaika on pidentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen.

Glioblastooma on yleisin pahanlaatuinen aivokasvain ja yksi vakavimmista syöpäsairauksista. Tällä hetkellä näille nopeasti kehittyville kasvaimille ei yleensä ole parannuskeinoa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan glioblastoomien elinajan ennuste on kuitenkin pidentynyt vuosituhannen jälkeen selvästi. Iäkkäiden potilaiden ennuste oli edelleen huono, mikä herättää huolta siitä, ovatko nykyiset hoitostrategiat optimaalisia vanhemmissa potilasryhmissä.

Glioblasooma - suhteellinen elossaololuku eri ikäisillä ihmisillä.

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa vuonna 2005 osoitettiin, että uusi kemoterapia (temotsolomidi), joka annettiin samanaikaisesti sädehoidon kanssa, lisäsi selviytymistä 12,1 – 14,6 kuukauteen 18-70-vuotiailla glioblastoomapotilailla. Siksi tämän päivän glioblastoomakäsittely koostuu kasvaimen kirurgisesta poistamisesta, jota seuraa kemoterapia ja sädehoito.

Tulosten mukaan potilailla, joita hoidettiin uudella tavalla, oli kuolleisuusriski 24 % alhaisempi kuin aiemmin. Eloonjäämisajan mediaani eli aika, jonka puolet potilaista ylittää, kasvoi 2,4 kuukautta alle 70-vuotiailla potilailla 9,3 kuukaudesta 11,7 kuukauteen. Yli 70-vuotiaiden elossaoloajan mediaani lisääntyi kuitenkin vain 0,9 kuukautta, 3,6 kuukaudesta 4,5 kuukauteen.

Tiedot perustuvat Suomen Syöpärekisterin lukuihin.

Lisätietoja:

Helsingin yliopistosairaala
Professori Miikka Korja, miikka.korja@hus.fi

Syöpärekisteri
Karri Seppä, karri.seppa@cancer.fi

Korja M, Raj R, Seppä K, Luostarinen T, Malila N, Seppälä M, Mäenpää H, Pitkäniemi J. Glioblastoma survival is improving despite increasing incidence rates: a nationwide study between 2000 and 2013 in Finland. Neuro-Oncology. 2018. Accepted for Publication. https://academic.oup.com/neuro-oncology/advance-article/doi/10.1093/neuonc/noy164/5127281?guestAccessKey=9599015c-108f-44a4-b4b3-0b74b94db267