Nordic Cancer Union myöntänyt rahaa kahdelle Syöpärekisterin projektille

Nordic Cancer Union on päättänyt 24. lokakuuta myöntää rahoitusta 16 pohjoismaiselle tieteelliselle hankkeelle. Suomen Syöpärekisteri sai rahoitusta kahdelle eri projektille.

Ahti Anttilan vetämä tutkimus koskee kohdunkaulasyövän seulontaa eri Pohjoismaissa. Pohjoismaisissa seulontaohjelmissa ollaan siirtymässä vaiheittain papakokeista HPV-testien käyttöön. Tämän lisäksi HPV-rokotusohjelmien piiriin kuuluvat naiset ovat myös tulossa lähivuosina kohdunkaulasyövän seulonnan piiriin. Näissä ryhmissä kohdunkaulasyövän riski on todennäköisesti pienempi, joten heidän seulontatulostensa seuraaminen on tärkeää ja niiden perusteella voidaan ehkä harventaa seulontakutsujen tiheyttä.

”Tutkimuksen tavoitteena onkin kehittää laatuindikaattoreita kohdunkaulasyövän seulontaohjelmien arviointiin ottaen huomioon HPV-testiin siirtymisen ja HPV-rokotusten vaikutus”, Ahti Anttila tiivistää.

Vuoden 2019 aikana on tarkoitus vertailla papakokeiden ja HPV-testien toimivuutta eri maissa. Tutkimuksen tulokset helpottavat seulontaohjelmien vertailua maiden välillä ja tarjoavat tukea ohjelmien laadunparannustoimenpiteisiin. Tutkimuksen avulla voidaan varmistaa Pohjoismaisten seulontaohjelmien hyödyllisyys seulottaville naisille.

HPV-testin käyttäminen seulontaohjelmassa on vielä varsin tuore ilmiö, joten kansainvälistä vertailua testituloksista yhtenäisin menetelmin ei ole aiemmin toteutettu.  ”Tämän takia tulokset ovat kansainvälisesti tarkastellenkin ainutlaatuisia”, toteaa Suomen Syöpärekisterin tutkimusjohtaja Ahti Anttila.

Toinen rahoitusta saanut tutkimus keskittyy työperäisiin syöpäriskeihin. Projekti on jatkoa aiemmin alkaneelle NOCCA-projektille (Nordic Occupational Cancer), jossa tutkitaan työperäisten altisteiden yhteyksiä syöpäriskiin eri Pohjoismaissa. NOCCA-hanke on tutkimusaineiston kokonsa ja puolesta ylivoimaisesti merkittävin ammattien ja syövän yleisyyttä koskeva tutkimuskokonaisuus koko maailmassa ja tuottaa joka vuosi kymmenittäin uusia tieteellisiä julkaisuita asioista, joista aikaisempi tieto on ollut epämääräistä. Tutkimusten tulokset auttavat vähentämään syövän riskitekijöitä työelämässä ja sitä kautta estämään suuria määriä syöpätauteja. Tutkimushanketta on vuosia vetänyt professori Eero Pukkala, mutta lähitulevaisuudessa vetovastuu siirtyy Syöpärekisterin tutkijatohtori Sanna Heikkisen harteille.

Lisätietoja:

Seulonnat/Tutkimusjohtaja Ahti Anttila, puh. 050 380 9514,  ahti.anttila@cancer.fi

Tutkimusjohtaja Eero Pukkala, puh. 050 300 2413, eero.pukkala@cancer.fi