Vuoden 2018 seulontaohjelmien vuosikatsaukset  julkaistu

Vuoden 2018 seulontaohjelmien vuosikatsaukset  julkaistiin 8. marraskuuta. Vuosikatsaukset paljastavat sen, että pitkäaikaistyöttömät, opiskelijat ja maahanmuuttajat osallistuvat seulontoihin muita harvemmin. Näiden ryhmien osallistumisaktiivisuuteen tulee panostaa, sillä seulontaohjelmat ovat osoittautuneet vaikuttaviksi.

Vuosikatsauksista nousee esille huolestuttavasti eri väestöryhmien eriarvoistuminen. Yksi syy eriarvoistumiseen on kuntien vastuulle hajautettu seulontojen järjestämisvastuu. Syöpäjärjestöt vaativatkin, että tulevina vuosina kehitetään syöpäseulontojen valtakunnallista koordinaatiota ja ohjeistusta sekä pyritään vähentämään seulontaohjelmien ulkopuolista testausta. Seulontojen järjestämisvastuu tulee siirtää kuntia isommille alueille, kuten mahdollisille muodostettaville maakunnille tai viidelle yliopistosairaalan ympärille muodostetulle erityisvastuualueelle.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Ahti Anttila, puh. 050 380 9514, ahti.anttila@cancer.fi

Seulontaraportit voi ladata osoitteesta: https://syopajarjestot.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/4793853/486189/fi