Paksusuolen syövän seulonta säästää potilaita rankoilta hoidoilta

Paksusuolen syövän seulonnasta oli merkittävää hyötyä suolistosyöpäpotilaille, vaikka syöpäkuolleisuudessa ei havaittu eroa seulontaan kutsuttujen ja vertailuryhmän välillä. Ajoissa löydetty syöpä säästi erityisesti miespotilaita raskailta hoidoilta, kuten solunsalpaajahoidolta tai päivystysleikkaukselta.

Paksusuolen syöpä on maailman kolmanneksi yleisin syöpäsairaus. Suomessa uusia paksusuolen syöpiä todetaan noin 3 000 vuodessa, ja sairauteen kuolee vuosittain noin 1 200 potilasta. Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Suomen Syöpärekisterin tutkijoiden tekemän tutkimuksen mukaan seulonnoista on merkittävä hyöty potilaille, joilla seulonnassa todetaan paksusuolen syöpä.

”Vuosina 2004 – 2016 Suomessa tehtiin laaja suolistosyövän seulontatutkimus. Tutkimuksen mukaan seulonnat eivät vähentäneet suolistosyövän aiheuttamaa kuolleisuutta seuranta-aikana. Nyt tehty tutkimus kuitenkin osoitti, että seulontaan kutsutuilla potilailla kasvain saatiin useammin poistetuksi kokonaan toisin kuin verrokkiryhmän potilailla. Tämä on merkittävä havainto sekä potilaiden että yhteiskunnan näkökulmasta. Suolistosyöpien hoito on kustannuksiltaan yksi kalleimmista syöpähoidoista Suomessa”, tiivistää Syöpärekisterin johtaja, Nea Malila.

Tutkimuksen mukaan vertailuryhmän potilailla oli 50 prosenttia enemmän päivystysleikkauksia, 40 prosenttia enemmän epätäydellisiä kasvaimen poistoja ja 20 prosenttia enemmän solunsalpaajahoitoja kuin seulontaryhmän potilailla. Seulontaryhmän syövät olivat pienempiä ja vähemmän levinneitä kuin vertailuryhmän syövät johtuen seulonnan varhennusvaikutuksesta.

Raskaat hoidot vähentyivät erityisesti miehillä

Tulosten mukaan hoitoja koskevat hyödyt ilmenivät lähinnä miespotilaita; naisilla vastaavia hyötyjä ei havaittu. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että seulonta löysi parhaiten erityisesti vasemmanpuoleiset suolistosyövät. Ilmeisesti oikean puoleisista kasvaimista tihkuva veri ehtii laimentua matkalla niin, ettei käytetty testi enää kunnolla erottanut sitä. Tutkijat muistuttavat, että jatkossa onkin tärkeää selvittää, voidaanko eri testeillä parantaa myös naispotilaiden tilannetta sekä oikeinpuoleisten syöpien löytämistä.

Vuosien 2004-2014 välillä noin puolet suomalaisista 60-69-vuotiaista satunnaistettiin joko suolistosyövän seulontaan tai vertailuryhmään. Seulonta tapahtui ulosteen veritestillä (FOBT), ja positiivisen testituloksen saaneet potilaat ohjattiin paksusuolen tähystykseen. Tutkimuksessa oli mukana vuosien 2004-2011 välillä satunnaistetussa väestössä todetut paksu- ja peräsuolisyöpäpotilaat, 743 suolistosyöpäpotilasta seulontaryhmästä ja 617 vertailuryhmästä. Miehillä todettiin suolistosyöpä useammin kuin naisilla. Naisilla taas syöpä oli miehiä useammin suoliston alkupäässä (ns. oikeanpuoleinen suolistosyöpä) ja naiset olivat miehiä harvemmin oireettomia.

”Suomalaisen tutkimuksen vahvuus on siinä, että valtava määrä ihmisiä satunnaistettiin julkisen terveydenhuollon piirissä, ja pystyimme siten objektiivisesti arvioimaan seulonnan vaikutuksia. Vastaavia havaintoja ei ole saatavissa muualta maailmasta”, Nea Malila toteaa.

Ensimmäiset seulonnan tuloksia koskevat tutkimukset eivät havainneet suolistosyöpäkuolleisuudessa merkitsevää pienenemistä, joten suolistosyövän seulontaa ei laajennettu enää vuoden 2014 jälkeen. Suolistosyövän seulontaa ollaan kuitenkin käynnistämässä Suomessa uudelleen vuonna 2019.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa British Journal of Surgery -tiedelehdessä.

Lisätietoja:

Johtaja Nea Malila, puh. 050 3055730, nea.malila@cancer.fi

HUS
LT Laura Koskenvuo, puh. 040 5835 556, laura.koskenvuo@hus.fi

Koskenvuo L, Malila N, Pitkäniemi J, Miettinen J, Heikkinen S, Sallinen V. Sex differences in faecal occult blood test screening for colorectal cancer.

Sex differences in faecal occult blood test screening for colorectal cancer