Äidin raskauteen liittyvät sairaudet selittävät syöpää sairastaneiden naisten ennenaikaisia synnytyksiä

Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS), Helsingin yliopiston ja Syöpärekisterin uusi tutkimus osoittaa, että nuorella iällä syöpää sairastaneiden naisten raskaudet sujuvat pääosin hyvin. Ennenaikaisen synnytyksen riski on kuitenkin lievästi kohonnut verrokkeihin nähden.

Tutkimusten mukaan, lapsena tai nuorena aikuisena syöpään sairastaneiden elinajan ennuste on pidentynyt vuosituhannen jälkeen selvästi. Noin kahdella kolmasosalla lapsena syöpähoitoa saaneista todetaan kuitenkin aikuisena jokin hoidosta johtuva pitkäaikainen haittavaikutus.

Syöpää sairastaneilla naisilla enemmän ennenaikaisia synnytyksiä

Tuoreen tutkimuksen mukaan nuorella iällä syöpää sairastaneilla naisilla oli myös kohonnut raskaudenaikaisen sairaalahoidon riski verrokkeihin nähden. Ennenaikaiset synnytykset näyttäisivät johtuvan lähinnä tulevan äidin sairauksista. Esimerkiksi raskaudenaikainen verinen vuoto, koholla oleva verenpaine tai raskausmyrkytys johti ennenaikaiseen synnytykseen syöpää sairastaneilla naisilla useammin kuin verrokeilla. ”Lisääntymisterveyteen liittyvät haittavaikutukset myös huolestuttavat syövän sairastaneita eniten”, toteaa Suomen Syöpärekisterin tutkija Johanna Melin.

Heillä todettiin myös kohonnut synnytyspelon riski sekä enemmän äitiyspoliklinikan käyntejä raskautta komplisoivien psyykkisten häiriöiden ja hermojärjestelmän sairauksien vuoksi. ”Yleisesti ottaen raskaudet sujuvat kuitenkin hyvin ja nuorella iällä syöpää sairastaneet naiset voivat yleensä synnyttää lapsensa turvallisesti.”

Tiedot perustuvat Suomen Syöpärekisterin ja THL:n syntymärekisterin lukuihin.

Lisätietoja:

Suomen Syöpärekisteri
Tutkija Johanna Melin, puh. 050 538 2526

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30350857