Kuukauden tutkija: Karri Seppä

Esittelemme Kuukauden tutkija -juttusarjassamme Suomen Syöpärekisterin tutkijoita ja heidän tutkimustaan. Tällä kertaa vuorossa on erikoistutkija Karri Seppä.

Kuka olet?

Olen Karri Seppä ja työskentelen erikoistutkijana Suomen Syöpärekisterissä.

Miten päädyit Syöpärekisteriin tekemään tutkimusta?

Opiskelin tilastotiedettä ja sain ohjaajaltani pari ehdotusta gradu-aiheiksi. Aiheeksi valitsin syöpäpotilaiden ennusteen arvioimisen, ja tarkemmin sen, kuinka tilastollisten menetelmien avulla arvioidaan syövästään parantuvien potilaiden osuutta. Sen jälkeen pääsin Syöpärekisteriin suorittamaan tilastotieteen työharjoittelua ja myöhemmin tekemään väitöskirjatyötä.  

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Erityisesti olen tutkinut ja kehittänyt tilastollisia menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida syöpäpotilaiden eloonjäämistä ja siihen vaikuttavia seikkoja.

Mitä vaikutuksia ennakoit tutkimustuloksillasi olevan?

Niistä on toivottavasti apua, kun arvioidaan, kuinka kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä erityisesti syövän osalta toimii eri väestöryhmissä: toteutuuko esimerkiksi alueellinen tasa-arvo syöpäpotilaiden hoitoon pääsyssä ja hoidossa.

Kehittämistäni menetelmistä on hyötyä myös laajemmin, koska niitä voidaan hyödyntää väestöpohjaiseen syöpärekisteritietoon pohjautuvissa tutkimuksissa ympäri maailmaa.

Lisäksi olen laatinut ennusteita tulevaisuudessa todettavien syöpätapausten lukumäärästä. Niitä on käytetty ennakoimaan tulevaisuudessa terveydenhuoltoon tarvittavien resurssien määrää, kun esimerkiksi rakennetaan uusia sairaaloita.

Mikä on parasta Syöpärekisterissä?

Päästä tutkimaan aineistoa uuden tilastollisen menetelmän avulla, jolloin on mahdollista löytää jotain oleellista mitä ei ole aikaisemmalla karkeammalla menetelmällä voitu havaita. Tässä pääsee yhdistämään tilastotieteen osaamisen syöpäepidemiologiseen tutkimukseen. Lisäksi on äärimmäisen mielenkiintoista, kun pääsee seuraamaan muiden Syöpärekisterin tutkijoiden projektien etenemistä.

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

Haluan tutkia, mitä vaikutuksia potilaiden muilla sairauksilla on syövästä selviytymiseen. Se on tärkeä aihe, koska syöpäpotilaat ovat keskimäärin hyvin vanhoja, joten useilla on muita perussairauksia. Muiden sairauksien merkitys syövästä selviytymiseen korostuu jatkossa yhä enemmän, koska vanhimpien syöpäpotilaiden määrä tulee kasvamaan merkittävästi.

Vinkkaatko vielä lopuksi jostain alaa koskevasta kiinnostavasta jutusta?

Suosittelen tutustumaan Syöpä Suomessa-julkaisuun, johon on koottu monipuolisesti tietoa syöpätaudeista.

Kuukauden tutkija: Karri Seppä from Syöpäjärjestöt on Vimeo.