Blogi: Yhdenvertaisuutta ja eriarvoisuutta

Pyrkimys yhdenvertaisuuteen on suomalaisille tärkeä terveydenhuollon arvo. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan, ja on turvattava jokaiselle riittävät terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Ahti Anttilan tuore blogi käsittelee yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita.

Väestölle järjestettäviä syöpäseulontoja on pidetty syöväntorjunnassa yhtenä malliesimerkkinä yhdenvertaisesta kohtelusta. Seulontaan osallistumisessa näyttää kuitenkin säilyneen merkittäviä eroja useissa tärkeissä sosiaalista eriarvoisuutta kuvaavissa indikaattoreissa. Tällaisia ovat esimerkiksi asuinalue, koulutustaso, siviilisääty ja äidinkieli. Seulonnassa on siis edelleen merkittäviä terveyden eriarvoisuuteen viittaavia ongelmia.

Lue tutkimusjohtaja Ahti Anttilan blogikirjoitus aiheesta: https://www.syopajarjestot.fi/ajankohtaista/blogit/yhdenvertaisuutta-ja-eriarvoisuutta/