Kuukauden tutkija: Anniina Kyrönlahti

Esittelemme Kuukauden tutkija -juttusarjassamme Suomen Syöpärekisterin tutkijoita ja heidän tutkimustaan. Tällä kertaa vuorossa on tutkija Anniina Kyrönlahti.

Kuka olet?

Olen Anniina Kyrönlahti (ent. Tolkkinen) ja toimin Suomen Syöpärekisterillä väitöskirjatutkijana. Olen koulutukseltani lääkäri ja erikoistumiseni lastentauteihin on loppusuoralla. Teen tutkimustyötä osa-aikaisesti, muun ajan työskentelen Uudessa lastensairaalassa. Nyt olen jäämässä äitiyslomalle.

Miten päädyit Syöpärekisteriin tekemään tutkimusta?

Kyselin nelisen vuotta sitten erikoistumisvaiheen kollegalta Laura Madanat-Harjuojalta vinkkejä väitöskirjatutkimuksen aloittamiseen ja mahdollisia tahoja, joihin voisin olla yhteydessä. Laura kertoi, että Syöpärekisterillä on alkamassa uusi projekti lapsisyöpätukimukseen liittyen ja lähetti projektista lisäinformaatiota. Kävin juttelemassa Syöpärekisterillä Lauran ja Syöpärekisterin johtajan Nea Malilan kanssa ja päädyin projektiin mukaan. Syöpärekisterillä aloitin helmikuussa 2016.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen lapsuusiän syöpäkuolleisuuteen vaikuttavia sosioekonomisia tekijöitä ja lapsuusiässä sairastetun syövän sosioekonomisia myöhäisvaikutuksia. Väitöskirjatutkimukseni kolme osatyötä käsittelevät syöpäkuolleisuuteen liittyviä tekijöitä, kuten vanhempien tulo- ja koulutustason vaikutusta. Yhdessä osatyössä tarkastelen lapsuusiässä syöpään sairastuneiden tulotasoa aikuisiällä. Väitöskirjaohjaajiani ovat lasten syöpä- ja veritautien osaston ylilääkäri Mervi Taskinen Uudesta lastensairaalasta ja tilastojohtaja Janne Pitkäniemi Syöpärekisteriltä.

Mitä vaikutuksia ennakoit tutkimustuloksillasi olevan?

Ensimmäinen osatyö, joka julkaistiin vuosi sitten kansainvälisessä alan lehdessä, käsitteli vanhempien sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta lapsuusiän syöpäkuolleisuuteen. Saimme selville, että jos vanhempien tulotaso sijoittui alimpaan tuloluokkaan tai jos vanhempien koulutustaso oli matala, lapsen riski kuolla syöpään oli korkeampi viiden vuoden seurannassa. Tutkimustulos herätti mielenkiintoa ja Sylva ry teki tutkimuksemme pohjalta esiselvityksen ja käynnisti tutkimushankkeen, joka selvittää syöpään sairastuneen lapsen ja hänen perheensä psykososiaalisen tuen tarvetta, saatavuutta, kehittämistarpeita sekä vaikuttavuutta. Koen tärkeänä sen, että tätä asiaa lähdetään selvittämään vielä laajemmin, jotta kaikki perheet saisivat tarvitsemansa tuen.

Mikä on parasta Syöpärekisterissä?

Tiivis ja mukava työyhteisö ja hyvä tuki tutkimustyön tekemistä ajatellen. Koen saaneeni apua aina kun olen sitä tarvinnut ja etenkin tilastotieteeseen liittyvä tuki on ollut korvaamatonta.

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

Väitöskirjatutkimukseni on nyt noin puolivälissä ja minun olisi tarkoitus väitellä todennäköisesti alkuvuodesta 2022, äitiyslomani nyt luonnollisesti vähän venyttää projektia. Lisäksi suunnitelmissa olisi valmistua lastentautien erikoislääkäriksi vuodenvaihteessa 2021-2022. Olen pitänyt tutkimuksen tekemistä kliinisen työn ohella mielekkäänä ja mielelläni jatkan sitä myös tohtorin tutkinnon saatuani.