Nuorten syöpäpotilaiden sisaruksilla vain pieni vaara sairastua samaan syöpään nuorena

Suomen Syöpärekisterin tuoreen tutkimuksen mukaan nuorten syöpäpotilaiden perheenjäsenten sairastuminen syöpään nuorena on harvinaista. Yli 98 prosentilla nuoren syöpäpotilaan lähisukulaiset eivät ole sairastuneet vastaavaan syöpään nuorella iällä.

Edustavan seurantatutkimuksen tulosten mukaan alle 41-vuotiaana syöpään sairastuneiden potilaiden ja heidän lähisukulaisten vastaavat varhaiset syövät ovat harvinaisia. ”Tutkimuksessa yli 98 prosentilla perheistä ei lähisukulaisella ollut vastaavaa nuorena diagnosoitua syöpää. Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että nuorten ja nuorten aikuisten lähisukulaisten vastaavat varhaiset syövät ovat harvinaisia”, toteaa Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja Janne Pitkäniemi.

Nyt julkaistut tulokset antavat tärkeää tietoa varhain syöpään sairastuneiden potilaiden sukulaisten syövistä. Tietoa voidaan hyödyntää silloin, kun geenitietoa ei ole saatavilla tai geenitutkimusta suunnitellaan tehtäväksi.  ”Julkaistun tiedon perusteella on mahdollisuus informoida esim. nuoren aikuisen syöpäpotilaan sisaruksia vastaavan syövän riskistä, kun pohditaan esim. geenitiedon selvittämistä”, sanoo Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja Janne Pitkäniemi. Tutkimuksessa laskettiin myös nuorena sairastuneen syöpäpotilaan omien lasten saman syövän riski.

Varhaisten suolistosyöpien kasautuminen samaan perheeseen lisää riskiä

Varhainen suolistosyöpä perheessä nosti muiden lähisukulaisten suhteellisen syöpävaaran yli 10-kertaiseksi kun taas rintasyövässä vaara jäi noin 3,5- kertaiseksi.  Aivo- ja keskushermoston syövissä havaittiin 2,5-kertainen suhteellinen syöpävaara ja melanoomassa alle kaksinkertainen.

Lähisukulaisten suhteellinen vaara sairastua samaan syöpään oli merkittävin suolistosyövässä sekä aivojen ja keskushermoston syövissä. Alle 41-vuotiaana suolistosyöpään sairastuneiden potilaiden sisarten riski sairastua varhaiseen suolistosyöpään on yksi sadasta, kun sama osuus väestössä on yksi tuhannesta. Rintasyövän suhteellinen vaara oli pienempi. Alle 41-vuotiaana rintasyöpään sairastuneiden potilaiden sisarten riski saada rintasyöpä nuorena oli kaksi prosenttia, kun vastaava satunnaisen suomalaisen naisen riski on 0,6 %. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin yhdellä sisaruksella 50:stä diagnosoidaan varhainen rintasyöpä, kun väestössä näin tapahtuu yhdelle naiselle 180:stä.

Jos myös nuorena diagnosoidun suolistosyöpäpotilaan vanhemmalla on diagnosoitu varhainen syöpä, sisaruksen suhteellinen vaara oli huomattavan suuri. Näistä syövistä huomattava osa todettiin perheissä, joissa esiintyy tunnettuja suolistosyöpäsyndroomia, kuten FAP- tai Lynch-syndroomaa. Kaikki vastaavat aivojen ja keskushermoston syövät selittyivät periytyvällä neurofibromatoosi-taudilla.

”Nyt tehty väestölähtöinen tutkimus antaa hyvän jatkomahdollisuuden nuorten potilaiden syöpien perheittäisen kasautumisen syiden tarkempaan tutkimiseen”, toteaa Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja Janne Pitkäniemi.

Tutkimus toteutettiin Suomen Syöpärekisterin ja Suomen Akatemian kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikön yhteistyönä. Tutkimusta on rahoittanut Syöpäätiö ja Suomen Akatemia.

Lisätietoja:

Tilastojohtaja Janne Pitkäniemi, puh. 050  372 3335, janne.pitkaniemi@cancer.fi
Tutkija Sanna Heikkinen, puh. 050 441 6638, sanna.heikkinen@cancer.fi

https://doi.org/10.1002/ijc.32512