Kuukauden tutkija: Janne Pitkäniemi

Esittelemme Kuukauden tutkija -juttusarjassamme Suomen Syöpärekisterin tutkijoita ja heidän tutkimustaan. Tällä kertaa esittelyvuorossa on tilastojohtaja Janne Pitkäniemi.

Kuka olet?
Janne Pitkäniemi Syöpärekisterin tilastojohtaja ja Tampereen yliopiston syöpäepidemiologian osa-aikainen professori.

Mikä on tutkimuksesi aihe?
Syöpien ilmaantumiseen, esiintyvyyteen ja elossaoloon sekä kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät. Lisäksi kehitämme parempia tilastollisia menetelmiä tukemaan tätä tutkimusta.

Käynnissä on nyt kolme isoa tutkimushanketta:

  • Syövän riskitekijöiden väestötaakan arvioitihanke (METCA) yhdessä THL:n kanssa
  • Perheittäisen syöpäriskin parempi ymmärtäminen osana Suomen Akatemian Kasvaingenetiikan huippuyksikköä
  • Lisäksi alussa on tutkimushanke, jossa tarkastellaan potilaanpolkua ennen ja jälkeen syöpä diagnoosin sekä liitännäissairauksien yhteyttä syöpäriskiin.

Mitkä on tutkimuksesi tärkeimpiä tuloksia?
Saamme kevään aikana julkaistua syövän riskitekijöitä suomalaisilla kuvaavat numerot, jotka suuntaavat terveyden edistämisen toimenpiteitä tulevaisuudessakin. Uskoisin, että tupakointi ja ylipaino nousevat esille. Lisäksi keväällä julkaisimme tietoa nuorten syöpäpotilaiden sukulaisten syöpäriskeistä, jotka on tärkeä hahmottaa ennen kuin mietitään geneettistä testausta.

Mitä vaikutuksia ennakoit tutkimustuloksillasi olevan?

Toivoisin, että ymmärrys syövän ehkäisyn merkityksestä paranisi, koska on arvioitu että 40 % syövistä olisi vältettävissä vaikuttamalla tunnettuihin riskitekijöihin kuten tupakointiin, alkoholiin ja ylipainoon.

Potilaan polku hankkeesta ennakoin, että saisimme tietoa siitä, missä vaiheessa tulevan syöpäpotilaan mahdolliset diagnoosiviiveet piilevät. Tämä on tärkeä tieto varhaisemman ja paremman hoidon toteutumisessa.

Uudet laskennalliset tilastomenetelmät, joita kehitämme ja hyödynnämme, antavat myös mahdollisuuden edellä kuvattujen suurten ja arvokkaiden syöpäaineistojen parempaan hyödyntämiseen paremman syövän ehkäisyn, potilaiden elossaolon ja paremman hoidon toteutumisessa.

Miten päädyit Syöpärekisteriin tekemään tutkimusta?

Kuusi vuotta sitten avautui mielenkiintoinen johtavan tilastotieteilijän paikka, johon tulin valituksi. Ajattelin, että on aika kokeilla uusia haasteita syöpätutkimuksen parissa, Tämä on toteutunut hienosti.

Mikä on parasta Syöpärekisterissä?

Välitön ja avoin työilmapiiri sekä oma tiimini, joka motivoi kokeneempaakin tutkijaa yrittämään parastaan.

Syöpäaineiston välitön soveltaminen käytännön ongelmiin ja kysymyksiin on myös hyvin palkitsevaa soveltavalle tutkijalle.

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

Saada em. isoista projekteista tuloksia, jotka hyödyntävät meitä kaikkia sekä lisäävät ymmärrystämme syövästä.

Vinkkaatko vielä lopuksi jostain alaa koskevasta kiinnostavasta jutusta tai tapahtumasta?

Itse odotan kovasti riskitekijöiden syöpätaakka-arvioiden julkaisemista ensi keväänä, koska olemme porukalla tehneet paljon työtä niiden eteen. Se yhdistää isoja suomalaisia väestöterveystutkimuksia sekä Syöpärekisterin pitkää seurantaa ainutlaatuisella tavalla.