Pohjoismainen Syöpäunioni on myöntänyt tutkimusrahoitusta Syöpärekisterille

Pohjoismainen Syöpäunioni (Nordic Cancer Union) on myöntänyt vuodelle 2020 rahoitusta kolmelle Syöpärekisterin tutkimushankkeelle. 

Syöpärekisterin johtaja Nea Malilan vetämä kaksivuotinen hanke käsittelee maahanmuuttajanaisten syöpätaakkaa ja pyrkii löytämään tapoja lisätä heidän osallistumistaan syöpäseulontoihin. Tutkimuksen kohteena ovat maahanmuuttajat, joiden tausta on länsimaiden ulkopuolella. 

Pohjoismaiden kattavat syöpä- ja seulontarekisterit mahdollistavat erinomaisesti tutkimuksen, jossa arvioidaan tiettyjen väestöryhmien todennäköisyyttä sairastua syöpään tai osallistua seulontoihin. Eri Pohjoismaiden rekisterien tietoja yhdistämällä voidaan määrittää tarkemmin maahanmuuttajien syöpäriskiä verrattuna muuhun väestöön. Tutkimuksen tavoitteena on myös luoda eri Pohjoismaihin sopiva strategia saada maahanmuuttajanaiset osallistumaan aktiivisemmin syöpäseulontoihin.  

Kaksi muuta projektia ovat olleet jo käynnissä ja saivat tälle vuodelle jatkorahoitusta. Tutkimusjohtaja Ahti Anttilan vetämä NordScreen-projekti keskittyy kohdunkaulasyövän seulontaohjelmien vertailuun harmonisoimalla eri maiden seulontarekisterien dataa ja julkistamalla tuloksia myös web-palvelussa. Tänä vuonna tarkoitus on arvioida seulontatestien tarkkuutta yhdistämällä niiden tiedot diagnostisina varmistuksina tehtyihin kolposkopioihin. 

Toinen jatkorahoitusta saanut Eero Pukkalan vetämä tutkimus keskittyy työperäisiin syöpäriskeihin. NOCCA-hanke (Nordic Occupational Cancer) on tutkimusaineiston kokonsa ja puolesta ylivoimaisesti merkittävin ammattien ja syövän yleisyyttä koskeva tutkimuskokonaisuus koko maailmassa ja tuottaa joka vuosi kymmenittäin uusia tieteellisiä julkaisuita asioista, joista aikaisempi tieto on ollut epämääräistä. Tutkimusten tulokset auttavat vähentämään syövän riskitekijöitä työelämässä ja sitä kautta estämään suuria määriä syöpätauteja. 

Lisätietoa

Lauri Hovi
Viestinnän asiantuntija
lauri.hovi@cancer.fi
050 365 6307

Lue lisää

Nordscreen

Cancer epidemiology and screening participation among non-western immigrant women in the Nordic countries

NCU Research Grants Awarded 2019