Laadukas tieto on tutkimuksen perusta

Rekistereihin talletettua potilastietoa on kuvailtu Suomen kultakimpaleeksi.

Terveydenhuollon kehittäminen edellyttää laadukasta tieteellistä tutkimusta, joka puolestaan nojaa laadukkaaseen tietoon – kuten kansallisesti koostettuun rekisteritietoon.
Kansalliseen syöpärekisteriin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon ja seulontojen kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Kerätyn rekisteritiedon avulla syntyvää tieteellistä tutkimusta voidaan hyödyntää esimerkiksi sairauksien ehkäisyssä ja seulontojen kehittämisessä.

Suomen Syöpärekisterissä laadukkaasti tuotettu tieto on tutkimuksen perusta.

Syöpärekisterityö varmistaa tiedon laadun

Tällä viikolla vietetään syöpärekisteröinnin viikkoa. Perinne on lähtöisin Yhdysvalloista, jossa huhtikuun ensimmäinen kokonainen viikko omistetaan syöpärekisterien tekemälle työlle jo 24. kertaa.
Syöpä- ja seulontatietojen kerääminen, käsittely ja analysointi ovat vastuullisia tehtäviä. Syöpärekisteriin kerätyt tiedot kuvaavat muun muassa syövän ilmaantuvuutta ja sen vuosittaista vaihtelua sekä potilaiden selviytymistä. Tämä on tärkeää, jotta terveydenhuollon toimijat, tutkijat ja päättäjät pystyvät arvioimaan ja parantamaan niin seulontaohjelmien kuin syövänhoidon laatua.
Syöpärekisterin omaa toimintaa tulee jatkuvasti kehittää. Korkealaatuisella työllä syöpärekisteri pitää huolen siitä, että tutkijat saavat aina laadukasta ja validoitua tietoa tutkimuksiinsa.

Tätä varten pohjoismaiset syöpärekisterit ovat yhdistämässä voimiaan: tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja -käytänteitä sekä pitää huolta tietoja käsittelevien korkeasta osaamisen tasosta, jotta rekisteröinnin ja tuotetun tiedon laatu voidaan varmistaa.