Syöpärekisteri nopeuttaa tilastotuotantoaan – Vuoden 2019 ennakkotilasto julkaistu

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut ensimmäistä kertaa uusien syöpien ennakkotilaston tavoitteenaan parantaa syöpätiedon ajantasaisuutta. Syöpärekisteri on sen vuoksi kehittänyt erityisesti syöpien koodausta sekä tilastoraportointia. Ennakkotilastosta tehdään tietoluovutuksia tietyin varauksin.

Suomen Syöpärekisterin ennakkotilaston perusteella uusia syöpiä todettiin vuonna 2019 kaikkiaan 33 400, joka on 6 prosenttia (noin 2 300 syöpätapausta) vähemmän kuin ennustettiin. Tämä selittyy pääosin toteamiseen ja raportointiin liittyvillä viiveillä.

Useiden yleisimpien syöpien osalta ennakkotilasto vastaa hyvin ennustettua uusien syöpien lukumäärää. Esimerkiksi naisten rintasyövän (5 100), eturauhassyövän (5 170) ja ihomelanooman (1 770) tapausmäärät ovat linjassa ennusteiden kanssa.

Puutteita on havaittavissa etenkin haima- ja keuhkosyöpien tilastoinnissa. Ennustetuista uusista haimasyövistä arvioidaan puuttuvan 44 prosenttia (noin 500 syöpää). Keuhkosyöpätilastoista puuttuu arviolta 15 prosenttia uusista tautitapauksista (noin 430 syöpää).

Raportointiviiveet myöhästyttävät kattavan syöpätiedon kertymistä

Suomen Syöpärekisteri julkaisee varsinaisen syöpätilaston vuosittain noin kahden vuoden viiveellä, mikä johtuu syöpätietojen toimitusaikatauluista.

Syöpätapausten rekisteröinti pohjaa pääosin patologian ilmoitustietoihin, joita toimitetaan syöpärekisteriin kattavasti sähköisessä muodossa. Patologian ilmoitusten laatu on hyvä ja toimitusaikataulu pääosin vähintään kahdesti vuodessa.

Haasteita tuottaa kliinisen syöpäilmoituksen eli lääkärin tekemän yhteenvedon tekeminen. Patologian tietojen puuttuessa kliiniset syöpäilmoitukset ovat ainoa tapa koota esimerkiksi syövän tarkka toteamisaika sekä täydelliset levinneisyystiedot syövästä toteamishetkellä. Molemmat tiedot ovat merkityksellisiä maamme syöpätaakan kuvaamisessa, mutta esimerkiksi levinneisyystiedot puuttuvat edelleen noin 60 prosentista todetuista syövistä.

Vuoden 2019 kattava syöpätilasto julkaistaan ensi keväänä

Ennakkotilastossa aliraportoituja ovat erityisesti ne syövät, joista ei saada patologin kudos- ja solunäytteen tarkasteluun perustuvaa varmistusta. Hoitoilmoitus- ja kuolintiedot täydentävät tietoja myöhemmin, joten rekisterin kattavuus on varsinaista syöpätilastoa tehdessä kaikkiaan hyvä. Ajantasaisuus syövissä, joista puuttuu patologian varmistus, on varsinaisessakin syöpätilastossa tyydyttävä. Vuoden 2019 varsinainen syöpätilasto ja uusi syöpäraportti julkaistaan huhtikuussa 2021.

Ennakkotilastoihin pääset tutustumaan syöpätilastosovelluksestamme.

Lisätiedot:

Johtaja Nea Malila, nea.malila@cancer.fi, 050 305 5730

Tilastojohtaja Janne Pitkäniemi, janne.pitkaniemi@cancer.fi, 050 372 3335

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, nina.airisto@cancer.fi, 050 562 5760