Neljä Syöpärekisterin tutkimusta sai rahoitusta Syöpäsäätiöltä

Rahoitusta saaneissa tutkimuksissa selvitetään muun muassa rintasyövän seulonan toteuttamista sekä syöpäpotilaiden terveyspalvelujen käyttöä ennen diagnoosia.

Syöpäsäätiö on myöntänyt Syöpärekisterin tutkimusprojekteille rahoitusta yhteensä 154 000 euroa.

Tutkijalääkäri Anniina Kyrönlahti sai 4 000 euron väitöskirja-apurahan Socioeconomic effects on childhood cancer mortality and socioeconomic consequences of childhood and adolescent cancer -tutkimukselleen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vaikuttaako vanhempien sosioekonominen asema lapsuusiässä syöpään sairastuneiden syöpäkuolleisuuteen.

– Lisäksi selvitämme, vaikuttaako lapsuusiässä sairastettu syöpä henkilön sosioekonomiseen asemaan aikuisiällä. Olemme jo havainneet, että esimerkiksi vanhempien matala tulotaso tai maahanmuuttajatausta lisää lapsen riskiä kuolla syöpään, Kyrönlahti kertoo.

Syöpäsäätiön väitöskirja-apurahalla on suuri merkitys nuorelle tutkijalle.

– Väitöstutkimusta tukeva apuraha on tärkeä kannustin ja tuki väitöstyön loppuun saattamiselle. On hienoa huomata, että tutkimustamme pidetään tärkeänä.

Miten terveydenhuollon polut toimivat syöpäpotilaan näkökulmasta?

Syöpärekisterin tilastojohtaja, professori Janne Pitkäniemi tutkimusryhmineen sai 50 000 euron apurahan Oireista syöpäpotilaaksi ja ennuste -hankkeelle.

– Tutkimme terveydenhuollon polkujen toimivuutta potilaan ja syövän toteamisen näkökulmasta hyödyntäen terveydenhuollon rekistereitä. Tätä varten on koottu 2,5 miljoonan suomalaisen seuranta-aineisto 2000-luvulta. Tutkimus tehdään yhteistyössä THL:n kanssa, josta hankkeessa on tiiviisti mukana terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin ylilääkäri Jutta Järvelin, Pitkäniemi kertoo.

Tutkimuksessa selvitetään, poikkeaako syöpäpotilaiden terveyspalvelujen käyttö ennen syövän toteamista jotenkin muun väestön palvelujen käytöstä. Tarkasteltavana on muun muassa se, missä vaiheessa syöpäpotilaan terveyspalvelujen käyttö tihenee. Pyrkimys on myös löytää mahdollisia viivekohtia potilaan polulla ennen syövän toteamista ja syöpähoitojen alkua.

– Fokusoimalla tutkimuksemme diagnoosia edeltävään vaiheeseen tuemme myös syöpäpotilaan polun kokonaisvaltaista arvioimista, kun Kansallinen syöpäkeskus omalla tahollaan tutkii ja kehittää syöpähoitojen aikaista polkua.

Erikoistutkija Sirpa Heinävaaran tutkimusryhmän Designing breast cancer screening strategies for Finland – Is risk-stratified screening a cost-effective option -mallinnustutkimuksessa selvitetään sitä, miten rintasyövän seulontaohjelma pitäisi toteuttaa Suomessa. Tavoitteena on löytää paras tapa seuloa, jolloin seulonnasta saataisiin mahdollisimman suurin hyöty mahdollisimman pienin haitoin ja kustannuksin. Hanke sai 50 000 euron tutkimusapurahan.

Tutkija, dosentti Laura Madanat-Harjuoja sai tutkimusryhmineen 50 000 euron tutkimusapurahan Cancer Predisposition in Childhood Cancer: from epidemiological methodology to identifying novel causative germline mutations -tutkimukselle. Tutkimus käsittelee lasten syöpiin liittyviä geneettisiä muutoksia ja sukulaisten riskiä sairastua syöpiin.