Syöpärekisterin Tutka kehittää syöpä- ja seulontatietojen helppokäyttöisyyttä

Suomen Syöpärekisteri haluaa palvella tutkijoita, syöpäpotilaita kohtaavia terveydenhuollon asiantuntijoita ja muita syöpä- ja seulontatietoja tarvitsevia entistä paremmin.

Syöpärekisterin tutkimus- ja asiantuntijapalvelut tarjoavat kattavasti syöpä- ja seulontatietoja hyödyntäen nykyaikaisia tiedonkäsittely- ja laskentamenetelmiä. Vuoden alussa käynnistyneellä Tutka-kehitysprojektilla pyrimme vastaamaan eri asiantuntijoiden tarpeisiin entistä monipuolisemmin.

Haluamme vahvistaa syöpätutkimusta ja syövän ehkäisytyötä kehittämällä tietopalvelujemme sisältöjä ja käytettävyyttä. Siksi Tutka-projekti keskittyy parantamaan syöpä- ja seulontatietojen raportointia sekä tiedon esittämisen tapoja niin asiakas- kuin kohderyhmälähtöisesti.

Vuonna 2021 projektissa toteutetaan esimerkiksi syöpätautikohtaiset tietosivut, joihin kootaan eri syöpiä koskevia tilastollisia tunnuslukuja, kuten vuosittainen uusien syöpätapausten määrä, ilmaantuvuus ja kuolleisuus. Tutkassa niin ikään kehitteillä oleva syöpätietojen laatusovellus tulee havainnollistamaan syöpärekisteriin tehtyjen syöpäilmoitusten määrää ja kattavuutta alueittain. Lisäksi olemme tuottamassa alueittaisia tilastoja eri syöpien aiheuttamasta syöpätaakasta.

Tutka-projekti liittyy Syöpäjärjestöjen vuosia 2021–2025 koskevaan strategiaan. Projekti kestää viisi vuotta.