Suomen Syöpärekisteri aloittaa tietoluovutukset vuoden 2019 tilastosta

Suomen Syöpärekisteri on saanut valmiiksi vuoden 2019 syöpätilaston. Uusia syöpiä todettiin yhteensä 35 327. Tietoluovutukset uudesta tilastosta tutkimustarkoituksiin alkavat välittömästi.

Alustavia syöpätietoja vuodelta 2019 on luovutettu tutkijoille jo viime syksystä, jolloin Suomen Syöpärekisteri julkaisi syöpätiedon ajantasaistamisen parantamiseksi ensimmäistä kertaa uusien syöpien ennakkotilaston. Varsinainen syöpätilasto valmistuu vuosittain keväisin noin kahden vuoden viiveellä, joka johtuu syöpä-, hoitoilmoitus- ja kuolintietojen toimitusaikatauluista.

Uutta tilastoa voi selata Suomen Syöpärekisterin vuorovaikutteisessa tilastosovelluksessa.

Suomen Syöpärekisterin vuotta 2019 koskeva tilastoraportti, jossa syöpätaakkaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, ilmestyy toukokuussa.

Rekisterin kattavuus on tiedontoimittajien ansiota

Suomen Syöpärekisterin johtaja Nea Malila toteaa, että vuoden 2019 ennakkotilastoon verrattuna rekisteritiedot täydentyivät nyt erityisesti haima-, keuhko-, maksa- ja sappiteiden syöpien osalta. Muilta osin ennakkotilasto kuvasi varsin hyvin Suomen syöpätilannetta.

– Ennakkotilastosta puuttui noin 1 900 tapausta, mutta se oli tästä huolimatta jo 94-prosenttisen kattava, joka kertoo sen laadusta. Saamme siis kattavasti ja ajantasaisesti tietoja useista yleisimmistä syövistä. Kiitämme lämpimästi kaikkia tiedontoimittajia, Malila sanoo.

– Lukumäärällisesti ja prosentuaalisesti suurimmat erot ennakko- ja varsinaisen tilaston välillä olivat juuri sisäelinten pahanlaatuisissa syövissä. Nämä syövät todetaan usein valitettavasti liian myöhään ja niistä jää monesti lääkärin tekemä yhteenveto eli kliininen syöpäilmoitus tekemättä. Tällöin syöpärekisteriin tulee tieto syövästä vasta kuolintodistuksessa. Tämä johtaa muun muassa elossaololukujen yliarviointiin.

Uusi tilastosovellus kertoo kliinisten syöpäilmoitusten määrästä

Suomen Syöpärekisteri on tänään julkaissut myös uuden kliinisten ilmoitusten tilastosovelluksen, joka kuvastaa syöpärekisteriin toimitettujen kliinisten syöpäilmoitusten osuutta kaikista syöpätapauksista sairaanhoitopiireittäin. Uuteen tilastosovellukseen voi tutustua Suomen Syöpärekisterin verkkosivuilla osoitteessa https://syoparekisteri.fi/tilastot/kliinisten-ilmoitusten-tilasto/.

Tällä hetkellä syöpien rekisteröinti pohjaa pääosin patologian ilmoitustietoihin, joita toimitetaan syöpärekisteriin sähköisessä muodossa vähintään kahdesti vuodessa. Patologian tietojen puuttuessa kliininen syöpäilmoitus on ainoa tapa koota rekisteriin muun muassa syövän tarkka toteamisaika sekä täydelliset levinneisyystiedot syövästä toteamishetkellä. Molemmat tiedot ovat merkityksellisiä syöpätaakan kuvaamisessa, mutta esimerkiksi levinneisyystiedot puuttuvat rekisteristä runsaasta 60 prosentista todetuista syövistä.

– Suomalaisten syöpätaakan arvioinnin ja syöpätutkimuksen kannalta on huolestuttavaa, että tietosisältö jää puutteelliseksi muun muassa levinneisyyden ja syövän lähtöelimen osalta. Muistutammekin, että näidenkin tietojen lähettäminen on äärimmäisen tärkeää niin syöpätaakan kuvaamisen kuin tutkimustenkin kannalta. Autamme mielellämme tietojen lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä, Malila sanoo.