Varmista tutkimusaineistosi saanti ennen kesälomia

Syöpätietojen luovutus tutkijoille on tauolla heinäkuun puolivälistä elokuun alkupuoliskolle.

Suomen Syöpärekisterin tietopalvelut on kiinni vuosilomien ajan 12.7.–8.8.2021. Tämä tarkoittaa myös taukoa tietoluovutuksiin.

Pyrimme toteuttamaan mahdollisimman monta tietopyyntöä ennen taukoa. Varmimmin saat omaan tutkimukseesi tarvitsemasi syöpätiedot ennen loma-aikaa, jos lähetät tietopyyntösi meille 21.6.2021 mennessä.

Kesätauon jälkeen tietoluovutukset jatkuvat heti 9.8.2021.

Muista Suomen Syöpärekisterin palveluista kesä vaikuttaa syöpien rekisteröintiin, seulontoihin yleisesti tai kysyjien omiin seulontoihin liittyviin tiedusteluihin vastaamiseen. Nämä palvelut hiljenevät heinäkuuksi.