Syöpäseulonnat laajenevat Suomessa – Uutena seulontana alkaa miesten ja naisten suolistosyövän seulonta

Suomen Syöpärekisteri tukee kuntia uuden seulontaohjelman käynnistämisessä.

Suolistosyövän seulonta otetaan käyttöön koko maassa ensi vuodesta alkaen miehillä ja naisilla. Samalla kohdunkaulasyövän seulonta laajenee.

Suomen Syöpärekisterissä valtioneuvoston päätös seulonta-asetuksen muutoksesta otettiin ilolla vastaan.

– Suolistosyövän seulontaohjelmaa on valmisteltu pitkään, joten seulonnan käynnistyminen on valtavan hieno asia, seulontajohtaja Tytti Sarkeala sanoo.

Seulonta laajenee vähitellen koko kohdeväestöön

Suolistosyövät ovat Suomen toiseksi yleisimpiä syöpiä sekä miehillä että naisilla. Vuosittain paksu- ja peräsuolisyöpiin sairastuu noin 3 500 ja kuolee noin 1 300 ihmistä.

Syöpäseulonnoilla on mahdollista löytää syövän esiasteita tai syöpä hyvin alkuvaiheessa. Suolistosyövän seulonnan aloittaminen valtakunnallisesti vahvistaakin terveydenhuollon painopisteen siirtoa ennaltaehkäiseviin ja varhaisen vaiheen palveluihin.

– Suomen Syöpärekisterissä tehty analyysi osoitti, että suolistosyövän seulonnalla voidaan estää noin 150 uutta suolistosyöpää ja 170 suolistosyöpäkuolemaa vuodessa.

Seulonta käynnistyy aluksi 60–68-vuotiailla, ja vähitellen seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että ohjelma ulottuu koko kohdeväestöön eli kaikkiin 56–74-vuotiaisiin vuodesta 2031 alkaen. Seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein aina niinä vuosina, kun kutsuttava täyttää parillisia vuosia.

Kun ohjelma käynnistyy, Suomi on toinen Pohjoismaa, jossa suolistosyöpää seulotaan. Suomea ennen kansallinen seulontaohjelma on ollut vain Tanskassa.

Toimiviksi hiotut käytännöt jakoon syksyn aikana

Suolistosyövän seulonnan järjestäminen tulee kuntien vastuulle. Seulontaohjelma käynnistetään asteittain, jotta kuntien ja terveydenhuoltojärjestelmän kyky järjestää seulonnat asianmukaisesti pystytään varmistamaan.

– Suomen Syöpärekisteri tukee kuntia seulontaohjelman käynnistämisessä ja toteuttamisessa, Sarkeala lupaa.

Suolistosyövän pilottikokeilun ansiosta seulontaohjelman käytännöt on hiottu toimiviksi. Syöpärekisteri on valmistellut kunnille pilotin kokemusten pohjalta hankintaopasta suolistosyöpäseulonnan järjestämisen tueksi. Opas julkaistaan syyskuussa. Syksyn mittaan Syöpärekisteri järjestää kuntien seulonnoista vastaaville myös webinaareja, joissa käydään läpi suolistosyövän seulonnan toteuttamisen hyviä käytäntöjä.

Kohdunkaulasyövän seulonta 65-vuotiaaksi kannattaa

Seulonta-asetuksen muutos laajentaa myös kohdunkaulasyövän seulonnan kohdeikäryhmiä. Nykyisin seulontaan kutsutaan 30–60-vuotiaat, mutta muutoksen myötä seulontaa jatketaan 65-vuotiaisiin saakka.

– Kohdunkaulasyövän seulontaohjelma käynnistettiin Suomessa ensimmäisten maiden joukossa jo 1960-luvun alkupuolella. Seulontaohjelma on ollut vaikuttava, ja sen avulla vältämme vuosittain lähes tuhat kohdunkaulasyöpää ja noin 250 taudin aiheuttamaa kuolemaa, Sarkeala sanoo.

– Meillä on suomalaista näyttöä seulonnan vaikuttavuudesta myös 65 vuotta täyttäneillä naisilla, joten on tärkeää, että tämä ikäryhmä sisällytetään seulontaohjelmaan.